Savnet etter den gode balansen

Niclas Skärström

Osteopat - Tar ikke forsikring

Når man plutselig får dårligere balanse er resultatet ikke bare mindre aktivitet og fysisk forfall, vansker å delta i aktiviteter med venner og sosial isolering, men også økt sannsynlighet for et forkortet liv.

Noen opplever at akutt svimmelhet ødelegger tilliten til sin egen funksjon og evne. Resultatet blir ofte det samme.

Redsel og angst for å falle får mange til å velge det sikre foran det usikre. Gleden man kjente ved bevegelse og deltakelse i aktiviteter blir borte da usikkerhet og redsel overskygger eventuell glede. 

Balanse er en ferskvare og må bli vedlikeholdt

Ting blir vanskeligere, og mange føler at de mister noe av sin selvstendighet og blir mer beroende av å be andre om hjelp til livets oppgaver. Noen ender med å sitte isolert da de ikke ønsker å være venner, familie eller samfunn til last.

I de fleste tilfellene er det en kort vei mellom isolasjon og god funksjon med selvstendighet. Balanse trening og opptrening av de vektbærende delene i muskel- og skjelettapparatet er selveste fundamentet i å fungere som menneske. 

«God balanse hør sammen med god helse og et rikt liv. Mye blir enklere og morsommere når man beveger seg trygt og lett.»

Klinikk for Alle i Ski tilbyr nå nye og gamle pasienter mulighet til å delta i gruppetrening med utdannede og erfarne balanseterapeuter. Ved å delta i gruppetreningen vil du lære om årsakene til balanseproblemer hos seniorer, voksne og barn. Hva ulike typer av svimmelhet skyldes, forskjellene mellom akutt og vedvarende svimmelhet og hva som kreves for å bli kvitt svimmelheten.

Vi trener opp kroppens balanseevne i ulike sammenhenger og de nødvendige delene ved muskel- og nervesystemet. Vi bygger trygghet, mestring og tillit til kroppens funksjoner med mål om å skape et aktivt fysisk og sosialt liv.

Plutselig forandring

Mange årsaker til at man får balanseproblemer kan komme akutt. Krystallsyke, virussykdom eller hodetraume er årsaker som plutselig kan skape forandring i din balanse og i din evne å fungere normalt i ditt liv.

Langvarig stress og andre livsstilsfaktorer kan kraftig påvirke belastningen på immunforsvaret og ser ut å øke risikoen for infeksjoner i balansesystemet. Svimmelhet og dårlig balanse gir også stress. Konsekvensen av dårlig balanse kan være at hjernen og musklene vil være mer på vakt får å kunne reagere så at du ikke faller. Den økte beredskapen gjør musklene stive og ømme og leder ofte til spenningshodepine og nakkeplager i tillegg.

Noen opplever å bli kvalme eller å miste matlysten i en periode etter å ha hatt svimmelhet. Vi tror at kvalmesenteret blir overaktivert da informasjonen fra balansesystemet og kroppen øvrige signaler ikke sier samme sak og svimmelheten oppstår. Presis som lett vugging på sjøen kan trigge «mismatch» og kvalme over tid.

Svimmelhet kan også være årsaket eller forverret av nakkesmerter, så kalt cervikogen svimmelhet, og denne svimmelheten kan også oppleves vuggingen du opplever på sjøen og kalles derfor nautisk svimmelhet.

Eldre og balanseproblemer.

«Use it or lose it» er et gammelt kjent begrep når det gjelder funksjoner hos oss mennesker. Våre funksjoner og evner består så lenge vi bruker dem. Når uhell, skade eller sykdom gjør at vi begrenser innholdet i våre liv, vil det påvirke kvaliteten og utholdenheten i de funksjoner vi velger bort.

Dette er ofte en utfordring for våre seniorer der redusert mobilitet eller trykksans i føtter kan skape hindringer for et aktivt liv der blant annet balansen vedlikeholdes. Hos noen av våre eldre finnes muligheten, men interesse for den fysiske aktiviteten blir nedprioritert da andre ting er enklere.

Som tur er har hjernen den fantastiske muligheten å vekke slumrende områder til liv med rett form for aktivering. Også etter skader på hjernen, som slag eller hjernetraume, vet vi i dag at det finnes fantastiske muligheter til å gjenvinne livskvalitet ved rehabilitering, trening og aktivitet. Hjernen kan la signaler finne veier rundt skadesteder og gradvis vokse seg store og like raske som de opprinnelige var og ved spesielle situasjoner ser vi også at hjernen får nye hjerneceller som overtar oppgaver til de som er borte. 

Balanseproblemer hos barn

Barn kan oppleve skader i det vestibulære apparat under fødsel eller etter hodetraume ved fall eller slag. Det er ikke alltid helt enkelt å avdekke funksjonsvariasjoner hos barn men et tegn kan være synsproblem og vansker med å samordne øyene ved bevegelse, balanse og koordinasjonsproblem som leder til forsinket motorisk utvikling.

Hva hjelper mot svimmelhet?

Noen svimmelhet kan behandles, noen kan trenes og rehabiliteres og noen må medisineres.

Også etter behandling av krystallsyke går fortsatt mange og føler seg mer eller mindre øre. Det er ikke alltid like lett å bli kvitt denne svimmelheten og det kan være mange årsaker bak dette, men de fleste har med hjernen å gjøre. Vår evne til å ta vare på oss selv, å unngå fare, er en sentral oppgave for hjernen. Hvis hjernen ikke har full tillit til den evne til å holde deg oppreist når du går opp eller ned en trapp kan du kjenne det på kroppen som svimmelhet, smerte, kvalme, uro eller frykt. 

Hvordan trene for å få bedre balanse

Fra og med høsten 2022 vil vi hos Klinikk for Alle i Ski være med på å gjøre deres hverdag bedre. Vi ønsker å gi dere kunnskap om hvordan balansesystemet og kroppen fungerer sammen. Hvordan dine spesifikke utfordringer setter systemene på prøve så at dere forstår hvorfor kroppen gjør som den gjør. Dere som blir med, vil alle få veiledning i begynnelsen av hvert møte. Over 8 ganger og 1,5 timer hver gang vil vi lære, øve og erfare hva kroppen og hjernen er i stand til. Gruppene vil bestå av opp til 12 deltakere per gang og vil det vil være mulig å ta del i fortsettelsesgrupper etter de innledende 8 gangene. Du vil møte erfarne balanseterapeuter med mangeårige erfaringer i svimmelhet og balanseplager.

Ønsker du å delta i gruppetrening av balanse?

Ta kontakt med oss på Klinikk for Alle Ski, vi trenger ditt navn, mobilnummer og epost, så kontakter vi deg med mer informasjon om hvor og når.

Tel. 02325

Epost: niclas.skarstrom@klinikkforalle.no