Nicoline Med Svulst

Når Nicoline var 1,5 år ble det oppdaget en godartet svulst i hjernen. Svulsten ble fjernet og hun var raskt tilbake til sitt gamle jeg. Ca. et halvt år etter operasjonen fant vi henne livløs i sengen. Hun hadde fått et kraftig epileptisk anfall, grand mal, som ikke lot seg stoppe. Det tok 10 dager på Rikshospitalet før de fikk kontroll på det epileptiske anfallet og vi fikk kontakt med henne. Hun var da blitt lam og blind.

Synet kom heldigvis tilbake etter hvert og etter mye trening fikk hun også tilbake bevegelighet i høyre side av kroppen. Venstre side var det imidlertid verre med, fordi hele hennes høyre hjernehalvdel var fullstendig ”utbrent”. Etter mye trening og god oppfølging i Gartnerveien Barnehage fikk hun gradvis mer bevegelse i venstre side av kroppen også.

Livsglad og morsom jente med enormt masse vilje

Nicoline er i dag ni år. Hun er en livsglad og morsom jente med enormt masse vilje. Hun går og løper, men er litt halt. Vi har prøvd mange treningsmetoder og hun trener ukentlig terapiridning, svømming og dans. Hun går jevnlig til akupunktur og vi trener venstresiden hennes hjemme hver dag. Alt dette har gitt en totalbedring, men den store fremgangen i hennes venstre arm har uteblitt, hun bruker den mest som en støttefunksjon, uten grep.

Vi har hele tiden vært åpen for å prøve nye ting. Da vi fikk høre om den spennende behandlingen påNevrosenteret til Klinikk for Alle Sola, var vi ikke i tvil; dette måtte prøves. Vi ble tatt godt i mot av profesjonelle terapeuter i fine lokaler. Behandlingsopplegget som ble presentert var en nytenkning for oss innen rehabilitering av de skadene vår datter har. All utredning og behandling ble grundig gjennomført av kunnskapsrike og engasjerte terapeuter. Alt ble lagt til rette for at utbyttet skulle bli best mulig.

Etter noen få dager med behandling ble det registrert forbedringer

Til syvende og sist er det det endelige resultatet av behandlingen som er avgjørende, men starten har i vært god! Allerede etter noen få dager med behandling ble det registrert forbedringer i vår datters tilstand. Nystagmus i øynene er mindre utpreget, som vil bedre hennes konsentrasjon. Hun kan nå slippe et spastisk grep på kommando, noe hun ikke fikk til tidligere. Hun klør i både venstre fot og hånd, noe som tyder på at ting skjer i området. Hun har hele tiden hatt problemer med kalde hender og føtter på venstre side, men de er nå varme og gode.

Det blir spennende å se om det kommer flere positive endringer, men vi har igjen fått troen på at det kan bli en bedring i vår datters tilstand. Håpet er jo at hun skal bli bedre på alle måter, både mentalt og fysisk.
Vi som foreldre er mest opptatt av at hun skal være en fornøyd jente som klarer og hanskes med de utfordringer som kommer, men jo mer vi kan bistå med for å gjøre hennes hverdag enklere, jo bedre.

Det er et stort pluss at det programmet vi følger ikke er et slit for henne, men en grei avkopling i en ellers så utfordrende hverdag. Ikke minst har vi allerede nå fått en bedre forståelse av hvordan vår datter oppfatter verden. Dette er en dyrebar informasjon for oss som gjør at vi kan være med i bidra til at hennes hverdag blir litt lettere.
Vi gleder oss til å se hvor dette bærer hen, og føler at vi får en veldig god og profesjonell oppfølging av Klinikk for Alle Sola.

Mer informasjon om Nevrosenteret vårt finner du her.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 02325.
Timebestilling kan gjøres via vår online booking.