Krystallsyke

Henrik Fonstad Smith

Symptomer på krystallsyke er ofte kraftige anfall av svimmelhet som oppstår helt plutselig i forbindelse med hodebevegelser, særlig når du legger deg ned, setter deg opp eller snur deg i sengen. Det føles som om omgivelsene snurrer rundt.  Anfallene kommer av at krystaller løsner i det indre øret, men de varer sjelden mer enn 10–20 sekunder. Krystallsyke er ufarlig, og svimmelheten kan gå over av seg selv. Riktig behandling gir ofte raskere bedring. 

Det medisinske navnet på krystallsyke er benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) som betyr godartet, anfallspreget svimmelhet utløst av stillingsendringer og bevegelser.

Årsaker

Sykdommen skyldes at små partikler (kalkkrystaller eller otolitter) i det indre øret, løsner og faller inn i buegangene. Her sitter små følere som sender viktige signaler videre hver gang vi dreier på hodet. Otolittene eller krystallene forstyrrer disse signalene, og gjør at du kan få en sterk følelse av at hodet roterer, selv om du er i ro. Det skjer ofte om natten når du ligger i sengen. Svimmelheten forsvinner når hodet er i helt i ro, men du kan føle deg litt uvel i etterkant.  

De fleste som rammes av krystallsyke er mellom 40-70 år. Hodeskader eller betennelsestilstander i det indre øret kan være en medvirkende årsak til krystallsyke, også mangel på vitamin D. 

pastedGraphic.png

Illustrasjon viser buegangene (semicircular kanals) til høyre på bildet. Hvert øre har 3 bueganger som er smart plassert slik at hjernen får «tredimensjonal informasjon» om hodets posisjon til enhver tid. 

Utredning og diagnose

Diagnosen stilles gjennom hodemanøvrer som fremprovoserer et typisk anfall av svimmelhet. Ved hjelp av spesielle videobriller kan vi enkelt og effektivt diagnostisere hvilken buegang som er påvirket av krystaller. 

pastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.png

Behandling

For å reposisjonere krystallene legges hodet i spesielle stillinger. På den måten ser vi om de finnes «løse» krystaller i buegangene som vi kan få tilbake på plass. I enkelte tilfeller der pasienten har stiv nakke eller at krystallene er vanskelig å få på plass, bruker vi TRV-stol – en rotasjonsstol. Riktig behandling gir ofte rask bedring.

Prognose

Krystallsyke er ufarlig, og de aller fleste blir friske. Har du hatt krystallsyke tidligere, er det 50 prosent risiko for å få krystallsyke på nytt, men det kan gå flere år mellom hver gang symptomene oppstår. Behandlingen er den samme som første gang, og den har som oftest god effekt.

Klinikk for Alle – kompetanse på svimmelhet

Hvert år behandler Klinikk for Alle flere tusen pasienter som plages av akutt eller kronisk krystallsyke. Fysioterapeuter og kiropraktorer med spesialkompetanse på nervesystemet og svimmelhet stiller diagnose og utfører reposisjoneringsmanøvrer slik at de små, løse partiklene kommer tilbake dit de hører hjemme.  

Artikkelforfatter