Hva er hjernerystelse og hva bør man se etter?

Henrik Fonstad Smith

Hjernerystelse er den vanligste hodeskaden etter eksempelvis fall, idrettsaktivitet, bilulykke eller vold. Over 20 000 nordmenn rammes av hjernerystelse hvert år. Definisjonen på hjernerystelse er et kort, forbigående bevissthetstap som ofte følges av et midlertidig hukommelsestap etter slag mot hodet.

Hjernerystelse kan resultere i nevrologiske forandringer og skader i hjernen. Symptomene reflekterer som regel funksjonsforstyrrelser, og ikke mulige strukturelle skader i hjernen. Vanlige radiologisk undersøkelse som MR eller CT vil derfor ikke vise anatomiske forandringer.

Hjernerystelsen oppstår etter et slag eller støt mot hodet eller nakken. Symptomene utløses normalt straks, men i enkelte tilfeller kan det ta lengre tid. Omtrent 15 prosent får langvarige plager etter hjernerystelse, kalt post commotio syndrom. Sensmerter ser vi ofte som hodepine, kvalme og redusert matlyst, svimmelhet, tretthet og konsentrasjonsvansker, men også søvnløshet, lav toleranse for stress og følelsesmessige belastninger.

Funksjonsforstyrrelsene ved en hjernerystelse være kortvarige eller langvarige – alt etter hvilke deler av hjernen som er påvirket. De vanligste symptomene er:

symptomer

  • Svimmelhet
  • Nedsatt balanse
  • Sensitiv til lyd og lys
  • Ubehag ved å se på skjerm – TV eller mobil
  • Smerte i nakke
  • Hodepine
  • Nedsatt søvnkvalitet
  • Utmattelse
  • Uklar og forvirret tilstand

 

Jo flere hodetraumer eller hjernerystelser pasienten har hatt, desto mer langvarige blir symptomene.  

Dersom du har vært utsatt for fall, støt eller slag mot hodet, bør du først og fremst kontakt en legevakt. Hjernerystelsen er i utgangspunktet ufarlig, men det er viktig å utelukke mer alvorlige tilstander som hevelse i hjernen eller hjerneblødning. En person som har mistet bevisstheten må legges i stabilt sideleie for å sikre frie luftveier. Ring straks 113.

Artikkelforfatter

Referanser

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3735746/

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(17)30482-5/fulltext

https://www.aans.org/en/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Concussion