Svimmelhet og krystallsyken

Henrik Fonstad Smith

Svimmelhet er en følelse av at du eller omgivelsene er i bevegelse, uten at det er reelt. Tilstanden oppstår akutt eller gradvis, og kan oppleves som svært plagsom.

Noen av de mest vanlige årsakene som kan knyttes til svimmelhet er

 • Krystallsyken -BPPV
 • Virus på balansenerven 
 • Méniers sykdom
 • Ettervirkning etter hjernerystelse
 • Nakkelåsing og muskelspenninger
 • Aldersforandringer

Symptomer man ofte opplever ved svimmelhet er:

 • Kvalme
 • Hodepine
 • Ustøhet
 • Tretthet
 • Sensitiv til lys og lyd

Likevektssansen vår registrerer hodets stilling og bevegelser i rommet. Balanseorganet i det indre øret har små målere som kontinuerlig sender rask og presis informasjon til hjernen om hodets stilling, om hodet beveger seg eller er i ro. Hjernen bruker denne informasjonen til å utløse lynraske reflekser som hjelper oss til å holde balansen, forhindre fall og stabilisere øynene når hodet beveger seg. Sykdommer som påvirker likevektssansen kan føre til svimmelhet, kvalme og ustøhet.

Kvalme er et vanlig symptom som kan oppstå ved svimmelhetsanfall. Når hjernen mottar motstridende signaler fra forskjellige sanseorganer, oppstår «kaos» i tolkningen av signalene, og det kan gi kvalmefølelse.

Behandling av svimmelhet og krystallsyken

Kortvarig og langvarig svimmelhet

Krystallsyke (BPPV) er kanskje den mest kjente formen for akutt svimmelhet. Anfallene kan vare fra 10-20 sekunder. Plagene fremprovoseres av forskjellige hodebevegelser – for eksempel når en snur seg i sengen eller ser opp. Det kan føles som om omverdenen plutselig snurrer rundt. Årsaken er krystaller som har løsnet i det indre øret. Behandlingen består av ulike manøvrer hos behandler, og tar sikte på å føre de små partiklene tilbake dit de hører hjemme. 

Andre opplever langvarig svimmelhet. Virus på balansenerven er en akutt lammelse av balansenerven. Tilstanden er ufarlig, men kan oppleves dramatisk. I den første fasen av sykdommen vil svimmelheten være kraftig, du kjenner deg ustø og opplever at raske hodebevegelser er ubehagelig. Noen kan få langvarige symptomer som med fordel kan trenge opptrening. Målet med behandlingen er å lindre symptomer, forkorte sykdomsforløpet og forebygge langvarig svimmelhet.

I kroppens ledd og muskler finnes det følere, såkalte reseptorer, som sender signaler til hjernen om spenningsgrad og posisjon. Når ledd og muskler låser seg og blir stramme, kan det føre til svimmelhet. En vurdering av funksjonsfeil i for eksempel i nakke og kjeve, kan bidra til å bedre eller fjerne svimmelheten.

Det finnes flere årsaker til ustøhet og vertigo. Vårt undersøkelses- og behandlingssenter for svimmelhet og balanseforstyrrelser tilbyr et komplett diagnose- og behandlingsprogram. Kiropraktor og balansefysioterapeut samarbeider tett om å få pasienten frisk raskest mulig.

Artikkelforfatter
Picture of Henrik Fonstad-Smith

Henrik Fonstad-Smith

Henrik Fonstad-Smith er kiropraktor med lang erfaring fra klinisk praksis. Henrik har videreutdannelse fra Carrick Institute og har spesialisert seg på svimmelhet (krystallsyke), vestibulær rehabilitering, hjernerystelse (post commotio syndrom), hodepine/ migrene, konsentrasjonsproblemer og kroniske plager i nakke, rygg og skuldre.

Bestill time

Referanser