Symptomer på ubalanse i nervesystemet kan være:

 • Atferdsproblemer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lese-, skrive- og lærevansker
 • Migrene
 • Hodepine
 • Kronisk utmattelse eller tretthet
 • Redusert balanse og koordinasjon
 • Svimmelhet, inlk. krystallsyke
 • Redusert muskelkontroll og svakhet
 • Muskel stivhet og spasmer
 • Tics og andre ufrivillige muskelsammentrekninger
 • Redusert kontroll over målbevisste bevegelser
 • Skjelving (tremor) i nakke, armer eller ben
 • Smerte og nummenhet i ansikt, armer og ben
 • Synsforstyrrelser
   

Hvilke symptomer man har, er avhengig av hvilke deler av nervesystemet og hjernen som er rammet. For å tilrettelegge riktig behandling og rehabilitering er det viktig med en grundig undersøkelse for å finne nøyaktig hvilke deler av nervesystemet som er rammet og ikke minst hvilke deler av nervesystemet som fungerer bra og som kan brukes til å styrke de svekkede områdene.

Dersom den funksjonelle nevrologiske undersøkelsen avdekker eller gir mistanke om alvorlig sykdom, har Nevrosenteret et nært samarbeid med private medisinske institusjoner for blant annet rask radiologisk undersøkelse, eller for vurdering hos andre spesialister.