Anvendt Kinesiologi

Robertas Bajoras

Massør/ Idrettsmassør/ Muskelterapeut

Anvendt kinesiologi– vitenskap og praksis som får menneskekroppen til «å snakke»

Hver pasient og organisme er unik og særegen. Derfor må pasientenes behandling og behandlingshjelpemidler tilpasses individuelt. En av de grunnleggende manglene/svakhetene ved moderne medisin er mangelen på kommunikasjon og samarbeid mellom lege og pasient, og mangelen på dialog mellom leger og deres pasienter. Anvendt kinesiologi kan fylle dette gapet.

Anvendt kinesiologi. Hva er det?

Anvendt kinesiologi er spesifikke diagnostiske tester og metoder, vurdering av den funksjonelle tilstanden til kroppens systemer og individuelle organer og deres innbyrdes forhold og interaksjoner med hverandre. På gresk betyr kinesis bevegelse, mens logos betyr vitenskap. Denne disiplinen/grenen blir kalt for anvendt fordi det ikke dreier seg om kun teoretisk kunnskap om mennesket som en helhet bestående av de forskjellige strukturene som utgjør det; en spesialist innen anvendt kinesiologi kan identifisere hvilke strukturer i kroppen er svekket, og anvende behandlingshjelpemidler i praksis. 

De ulike prosessene som foregår i menneskekroppen er betinget klassifisert som følger: fysisk-mekaniske, kjemiske, energisk-informative og mentale. Disse interne prosessene påvirker konstant kroppens homeostase, og kan erstatte eller imitere hverandre.

Fysisk-mekaniske prosesser – kontinuerlig metabolisme av faste, flytende og gassformige stoffer som befinner seg i celler, vev, organer og deres systemer.

Kjemiske prosesser – kjemiske nedbrytnings- og syntesereaksjoner.

Energisk-informative prosesser – endringer i elektrisitet, varme, lys, lyd, farger, elektromagnetisk og andre typer energi og deres informasjonsladning og innflytelse på organismens indre tilstand.

Mentale prosesser – emosjoner og tanker.

Hva kjennetegner anvendt kinesiologi best?

Spesifikke muskeltester. Under en muskeltest blir pasienten bedt om å stramme muskelen (isometrisk sammentrekning).

Isometrisk muskelsammentrekning er når en muskel genererer spenning uten å endre lengden. Etter at pasienten isometrisk spenner muskelen, utføres det en evaluering av aktiviteten til den strukkede muskelrefleksen etter 2-3 sekunder: spesialisten forsøker å overvinne den isometriske motstanden til muskelen og vurderer denne.

Hvis motstanden er sterk nok, dvs. muskelspenning er en høyere enn før – aktiviteten til den strukkede muskelrefleksen blir vurdert som normal. Dersom motstanden til en muskel er utilstrekkelig, anses dens aktivitetsrefleks å være svekket.

Fenomenet «terapeutisk effekt»

Det terapeutiske området kan lokaliseres og betjenes med en magnet eller med pasientens fingre. Når refleksen til en muskel blir diagnostisert som utilstrekkelig (funksjonelt svak), tilsettes det en magnet til visse områder av kroppen som er «ansvarlige» for den funksjonelle aktiviteten til muskelen som testes, eller pasienten blir bedt om å berøre det aktuelle området med fingrene sine, og gjentagende testing fortsetter. Med riktig lokalisering av det terapeutiske stedet blir muskelen som brukes til testing øyeblikkelig sterk – aktiviteten til den strukkede muskelrefleksen blir normal. Når en underaktiv muskel stimuleres av en magnet eller fingre, kan aktiviteten til den funksjonelle refleksen til en annen muskel som tidligere var sterk, reduseres. Ved å teste forskjellige muskler på denne måten kan en spesialist «snakke» med kroppen og få informasjon om dens lidelser direkte fra kroppen selv.

Fenomenet provokasjon

Følgende metoder for provokasjon benyttes:

  • Mekanisk: ulike områder av kroppen påvirkes mekanisk
  • Kjemisk: pasienten får sublinguale («under tungen») kjemikaler (medisiner) eller disse blir plassert på kroppen (biologisk resonans)
  • Energisk-informativ: akupunkturpunkter påvirkes ved bruk av essensielle oljer, homøopatiske preparater, lys, lyd og andre typer stimuli benytter, samtidig som reaksjonen på den overvåkes
  • Mentalt: pasienten uttaler bestemte setninger eller skaper bilder ut i fra tanker

Etter provokasjon blir aktiviteten til den strukkede muskelrefleksen vurdert. Hvis det provoseres riktig, styrkes muskelen som tidligere var funksjonelt svak, og en muskel som var funksjonelt sterk, svekkes. Den samme avhengigheten eksisterer på virkningen av terapeutiske steder i kroppen.

Utviklingen til anvendt kinesiologi

Grunnleggeren til anvendt kinesiologi er George Goodheart. Han jobbet som lege i Detroit (USA, Machigan) ved å anvende manuell terapi metoder og var den første som startet med testing av muskler.

Under undersøkelsen la han merke til at muskelen noen ganger kunne se svak ut, selv om det ikke kunne begrunnes med atrofi eller annet tap av muskelstyrke. Under en undersøkelse av en pasient fant legen knuter på stedet hvor fremre tannmuskelfeste.

Etter å ha utført sterk stimulering av disse nodene, ble muskelstyrken nesten den samme som på den friske siden. Goodheart presenterte denne metoden på et symposium i American Chiropractic Associaton i Denver, Colorado, USA. 

Muskelprøvemetoden til George Goodheart er basert på verkene til Kendall og Kendall. De grunnleggende uttalelsene til disse verkene er publisert i boken til Kendall McCreary, den tredje utgaven. Tilstanden til pasienten og de viktigste testmetodene som for tiden brukes av ekspertene av anvendt kinesiologi, er faktisk de samme som Kendall og Kendall foreslår. Imidlertid er varigheten av testing forskjellig, da det tillegges de nevrologiske hypotesene om lidelsen. Formålet med mange tester er således ikke å vurdere muskelstyrken, men å undersøke om årsakene til muskeldysfunksjon er av nevrologisk karakter. Dette er grunnen til at muskeltesting også kalles funksjonell nevrologi.

George Goodheart opprettet International College of Applied Kinesiology (ICAK). Opprinnelsen til anvendt kinesiologi er kiropraktikk og osteologi. Gjennom diagnostiske teknikker og metoder for skjelettmuskulatur er det mulig å oppdage hva årsaken til muskelsvakhet er. Dette er grunnlaget fot anvendt kinesiologi.

 Koblingene mellom indre prosesser i kroppen og skjelettmuskulaturen er kjent fra I.P.Pavlov og M.R.Mogendovichs verk (1936-1941). Disse to forskerne fant ut ved hjelp av dyreforsøk at viscerale lidelser påvirker skjelettmuskulaturen. Disse forbindelsene kalles viscero-motoriske reflekser. 

Er anvendt kinesiologi effektiv? Hvilke pasienter kan få hjelp?

Spesialister innen anvendt kinesiologi, ved bruk av spesifikke diagnostiske og behandlings metoder, identifiserer forstyrrelser i kroppens funksjoner og deres årsaker, koblingene mellom disse lidelsene og deres interaksjoner i kroppen. Etter å ha evaluert dem og basert på resultatene av muskeltesting, bruker spesialistene individuelle tiltak for terapeutisk effekt, avgjør varigheten av tiltakene osv. 

Enhver sykdom forstyrrer visse funksjoner i kroppen, og pasientens kropp prøver sitt beste for å overvinne forstyrrelsene ved å konsentrere sine indre ressurser. 

Oppgaven til en specialist innen anvendt kinesiologi er å avsløre de nevrologiske årsakene til funksjonelle forstyrrelser i muskelspenning; identifisere såkalte årsak-og-virkning relasjoner og påvirkninger; for å optimalisere de naturlige interne prosessene med selvregulering og egenbehandling av organsimen. Derfor kan metodene innenfor anvendt kinesiologi brukes til behandling av en rekke ulike sykdommer.

Metodene for behandling og diagnostikk som brukes av spesialister innen anvendt kinesiologi, aktiverer de naturlige biologiske prosessene med selvregulering og gjenoppretting av organismenes helse. 

Hva er disse metodene?

Dette er naturlige metoder for terapeutisk effekt. De er varierte og effektive, og tilpasses avhengig av arten og egenskapene til pasientens funksjonshemning.

De viktige metodene for anvendt fysioterapi er:

Korrigeringsmetoder for mekaniske forstyrrelser: manuell terapi av muskelskjelett, indre organer og hodeskallen.

Korrigeringsmetoder for forstyrrelser i kjemiske prosesser i kroppen: ortomolekylær terapi, homeopati, allopati, fytoterapi

Korrigeringsmetoder for energisk-informative forstyrrelser: akupunktur, magnetisk terapi, homeopati, fytoterapi, aromaterapi, lys- og lydterapi

Korrigeringsmetoder for emosjonelle funksjonelle forstyrrelser: akupunktur, aromaterapi, bekreftelse, teknikker for frigjøring av følelser, nevrolingsvistisk programmering

Hva bestemmer effektiviteten av anvendt kinesiologi i behandlingen av funksjonelle forstyrrelser?

Det brukes et spesifikt diagnosesystem (se «Hva kjennetegner anvendt kinesiologi best?»), slik at det er mulig å:

  • Identifisere områder og årsaker til funksjonelle forstyrrelser
  • Skreddersy den mest passende metoden eller teknikken for behandling
  • Bestemme behandlingsområdet og behandlingsveien basert på tester og pasientenes respons
  • Kontrollere den terapeutiske effekten og justere den umiddelbart om nødvendig

Det finnes mange og varierte metoder for terapeutisk behandling av forskjellige funksjonsforstyrrelser innenfor anvendt kinesiologi. Derfor er behandlingen individuell, spesifikk, nøyaktig og effektiv.

Picture of Robertas Bajoras

Robertas Bajoras

MASSØR/ IDRETTSMASSØR/ MUSKELTERAPEUT

Klinikk for Alle Majorstuen