Marte Skaret Pettersen

Fysioterapeut

Du finner meg på

Marte Skaret Pettersen

Fysioterapeut

Jeg er en motivert og nysgjerrig fysioterapeut med brennende engasjement for å hjelpe deg med dine skader, smerter og plager. Du kan forvente at jeg lytter til din sykdomshistorie, utfører en grundig undersøkelse og i samråd med deg utarbeider en individuelt tilpasset behandlingsplan. Jeg ønsker å sette pasienten i sentrum, med mål om at du opplever økt livskvalitet.