Kalorisk Vestibular Stimulering

Kalorisk vestibular stimulering blir tradisjonelt brukt til å teste funksjonen til balansenerven og balanseorgan i det indre øret. Dette gjøres ved at varm eller kald luft (vann) blåses inn i øret. Dette aktiviserer (varm) eller de-aktiviserer (kald) balanseorganet som sender signaler via balanse nerven til blant annet sentre i sentral nerve systemet som forårsaker øye bevegelser, og som er involvert i balanse og koordinasjon.

 

Nevro-vitenskapelig forskning viser at vestibular kalorisk stimulering aktiviserer viktige deler i hjernen som er involvert i integrering av blant annet balanse og sanseinntrykk. Nevro-vitenskapelig forskning som er gjort på pasienter med hjerneskader og slag indikerer at kalorisk stimulering kan være en god ikke-invasiv form for rehabilitering av hjernefunksjon. Blant annet hos pasienter med thalamisk smertesyndrom som følge av hjerneslag og hemispatial neglisjering etter hjerneslag ble det påvist med funksjonell MR at vestibular kalorisk stimulering kan re-aktivisere vestibulare og multi-sensoriske sentre i hjernen, hjernestammen og lillehjernen.

 

Klinikk for Alle Nevrosenter bruker også denne form for behandling ved rehabilitering av hjerneskader og andre nevrologiske lidelser dersom funksjonell nevrologisk undersøkelser indikerer at pasienten kan ha utbytte av denne form for rehabilitering.
Behandlingen som blir demonstrert i video må ikke utføres uten grundig utredning eller veiledning av terapeut. (Ref. 1, 6, 7, 60-63)