Interactive metronom – IM

Konsentrasjon og koordinasjonstrening med Interactive metronom (IM) er noe vi benytter svært ofte hos Klinikk For Alle Nevrosenter. IM trening kan forbedre blant annet eksekutive funksjoner, kognisjon og motorikk. IM er et data basert rehabiliteringsprogram hvor man må utføre målbevisste bevegelser med armer og/eller bein i takt til lyd eller visuell stimuli hvor pasienten f.eks. må klappe eller trampe i takt til en lyd eller et blinkende lys. Klinikk for Alle Nevrosenter kombinerer ofte IM trening med annen form for stimulering. For eksempel IM trening og speiltrening.
Klinikk for Alle Nevrosenter bruker også denne form for øvelser ved rehabilitering av hjerneskader og andre nevrologiske lidelser dersom funksjonelle nevrologiske undersøkelser indikerer at pasienten kan ha utbytte av denne form for rehabilitering. Øvelsene som blir demonstrert i videoen må ikke utføres uten grundig utredning eller veiledning av terapeut. (Ref. 49-55)