Nevrosenter Skøyen

Klinikken på Skøyen tilbyr behandling mot svimmelhet og ubalanse. Nevrokiropraktor Henrik Fonstad-Smith har spesialistutdannelse innen svimmelhet, vestibulære sykdommer, hjernerystelse og balanseproblemer.

Svimmelhet kalles noen ganger den usynlige sykdommen fordi det ofte er vanskelig å se at en person har symptomer. Det finnes flere ulike former for svimmelhet, og symptomene kan være forskjellig for hver av diagnosene. Noen av tilstandene vi behandler her på Skøyen er krystallsyke eller BPPV, Persistent Postual-Perceptual Dizziness kalt PPPD, virus på balansenerven (vestibularisnevritt), hjernerystelse eller postcommotio syndrom, migrene og balanseproblemer i hverdagen.
Svimmel person

Vi benytter VNG – videonystagmografibriller – som gir muligheten til å observere øyebevegelsene med forstørrelsesglass. På den måten blir det enklere å stille riktig diagnose, og gi mer spesifikke øvelser for hver enkelt person. Alle individer er forskjellige og vil derfor få et tilpasset behandlingsopplegg. Her på Skøyen-klinikken følger vi noen pasienter flere ganger i uken, mens andre får lengre perioder med øvelser hjemme. Behandlingen ser vi på som lagarbeid. Henrik bidrar som terapeut med behandling og oppfølging, mens pasienten på sin side gjør øvelser hjemme og følger gode råd og tips fra klinikken.

Hvorfor Klinikk for Alle?

Visste du at hos oss får du time på dagen?

Når et symptom oppstår er det vanlig at man ønsker å finne ut av det og bli frisk så raskt som mulig.

«Jeg led av vertigo/krystallsyken og fikk time på dagen på Skøyen hos Henrik Fonstad-Smith. Det var «kort prosess» og det må bli toppkarakter til Henrik!»

Georg

Pasient hos Klinikk for Alle Skøyen