Introduksjon

Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola er et rehabiliteringssenter for mennesker med hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet. Vår behandling er basert på nevro-vitenskapelig forskning, som er læren om hvordan hjernen og nervesystemet påvirker og styrer kroppens funksjoner, og hvordan skader og funksjonelle svakheter kan forårsake symptomer og plager. 

Hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet kan forårsake en rekke symptomer, og det er ikke alle symptomene som er ”synlige”, som for eksempel lammelse eller spasmer. ”Usynlige” symptomer kan inkludere svimmelhet, hodepine, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner, og fysisk og mental utmattelse. Hva som forårsaker de ”usynlige” symptomene kan ofte være vanskelige å forstå, og frustrerende for både pasienten og de pårørende.

Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola mener derfor det er viktig med en omfattende utredning med tidsriktig teknikk og utstyr som kan kartlegge hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har utviklingsforstyrrelser, svakhet eller skader. Når en har identifisert hvilke deler av hjernen eller nervesystemet som er involvert, kan man tilrettelegge et spesifikt rehabiliteringsprogram. Ved bruk av moderne og avansert undersøkelses utstyr kan vi tidlig avdekke om hjernen og nervesystemet responderer på rehabilitering.

Hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola er det kiropraktor med minst 3 års tilleggsutdannelse og grad i funksjonell nevrologisk rehabilitering som undersøker og tilrettelegger pasientens rehabiliteringsprogram.

Klikk her for å komme i kontakt med Klinikk For Alle Nevrosenter avd. Sola

Her kan du lese mer fra en av de som har fått god hjelp hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola.

FOREDRAG OM KRONISK HJERNERYSTELSESSYNDROM OG KRONISK NAKKESLENGSYNDROM V/ KIM TORE JOHANSEN

Del 1:
 
Første del av video serien gir en enkel introduksjon om hjernerystelse og nakkeslengskade, Inkludert litt om skademekanisme og typiske symptomer. Hver video vil gi deg litt informasjon som til slutt vil gi deg en bedre forståelse for det store bildet angående hva som skjer med hjernen og nervesystemet ved en hjernerystelse og nakkeslengskade, og hvordan nye rehabiliterings metoder kan gi bedre effekt.


Se også historien om hvordan Nicoline har fått hjelp hos Klinikk for Alle Nevrosenter avd Sola
 


Del 2:
Del to av vår videoserie om hjernerystelse og nakkesleng skade forteller litt om hva som skjer med hjernen og nervesystemet ved et hodetraume og nakkeslengskade. Kiropraktor Kim Tore Johansen snakker også om forskning som indikerer traume som forårsaker nakkeslengskade kan også forårsake hjernerystelse. Dette kan være årsaken til flere av symptomene ved kronisk hjernerystelse syndrom og kronisk nakkesleng syndrom er identiske.
Del tre av video serien vår vil gi en introduksjon til undersøkelse av hjernerystelse og nakkeslengskade hos Klinikk for Alle Nevrosenter.                

Les mer om hjernerystelse HER


Del 3:
Del tre av vår videoserie om hjernerystelse og nakkeslengskade gir en introduksjon om nye undersøkelses metoder som kan gi et god bilde av hvordan hjernen og nervesystemet bør rehabiliteres.

Les mer om og se hva din første konsultasjon vil inneholde. Trykk på «Undersøkelse» øverst på denne siden
 

Del 4:
Del fire av vår videoserie om hjernerystelse og nakkeslengskade gir en introduksjon til nyere forskning om hvordan kronisk hjernerystelse syndrom og kronisk nakkesleng syndrom bør vurderes og rehabiliteres.  Kiropraktor Kim Tore Johansen snakker også om viktigheten med å tilpasse riktig mengde rehabilitering da øvelser som i første omgang forbedrer funksjonen til hjernen og nervesystem også kan forverre funksjonsforstyrrelser og symptomer når det blir gjort for mye av det god.    

Les mer om og se hva rehabilitering hos Klinikk for Alle Nevrosenter kan inkludere. Trykk på «Rehabilitering» øverst på siden.