Hvor gammel er kroppen din?

Nå kan du teste din biologiske ved å gå eller løpe utendørs med en gratis app på smarttelefonen din.

Appen er basert på 25 år med NTNU-forskning og tester ditt maksimale oksygenopptak, kalt VO2 max.

VO2 max er det viktigste målet vi har på fysisk helse i dag, fordi det forteller deg hvor god hjerte- og lungekapasitet du har.

For å gjøre VO2 max mer forståelig har forskerne gjennomført tusenvis av tester blant befolkningens aldersgrupper, og puttet resultatene inn i appen. På den måten vet appen, etter du har testet deg, hva din biologiske alder er med mindre enn 7% feilmargin.

Å teste din biologiske alder og VO2 max har vist seg å være noe av det mest motiverende man kan gjøre for å holde en aktiv livsstil.

Testen er en 4×4 intervalltrening som varer i 39 minutter inklusiv oppvarming og nedtrapping. 4×4 kan utføres av alle uansett fysisk form, og er uten smerte eller ubehag.

Et typisk resultat etter 10 uker er 10 år redusert biologisk alder dersom man trener 4×4 to ganger i uken. Hvis man fortsetter programmet kan hvem som helst holde en biologisk alder på 20 år frem til fylte 80 år.

7 års reduksjon i biologisk alder tilsvarer statistisk sett 5% økt produktivitet, 3-4 færre sykefraværsdager per år, og 25-35% redusert risiko for utvikling av alders- og livsstilsrelatert sykdom og tidlig død.

Hvor gammel, eller ung, er kroppen din?

Last ned gratis på iPhone

Last ned gratis på Android