Svimmelhet Informasjon

Vårt undersøkelses- og behandlingssenter for svimmelhet og balanseforstyrrelser tilbyr et komplett diagnose- og behandlingsprogram.

Svimmelhet er en følelse av at en selv eller omgivelsene beveger seg uten at det er reelt. Det kan oppleves som svært plagsomt og skremmende, men er sjelden et tegn på alvorlig sykdom. Svimmelhet kan og skal diagnostiseres så nøyaktig som mulig. Det er en ganske vanlig tilstand hos eldre, men man må ikke slå seg til ro med utsagnet "det er nok bare alderen".

Vanlige årsaker til svimmelhet og balanseforstyrrelser er:

  • Sykdom i indre øre (virus på balansenerven, "krystallsyke", Menièrs sykdom).
  • Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet.
  • Nakkelåsninger, muskelspenninger og kjeve/bittproblemer (mest vanlig).

Tverrfaglig samarbeid

Vårt undersøkelses- og behandlingssenter for svimmelhet og balanseforstyrrelser tilbyr et komplett diagnose- og behandlingsprogram. Kiropraktor, balansefysioterapeut og lab assistenter samarbeider tett om pasienten for å få pasienten raskest mulig frisk.

Rask effekt

I ca 50 prosent av tilfellene skyldes svimmelheten enkle funksjonsfeil i nakken og kjeve/bitt. I så fall vil de aller fleste reagere meget positivt på behandling hos kiropraktor i kombinasjon med kjeve/bitt behandling som innebærer massasje av kjevemuskulaturen og eventuelt bittskinne.

Kiropraktor

  • Kiropraktor med etterutdanning i nevrologi og spesialkompetanse på nevrologisk utredning og rehabilitering. I tillegg lang erfaring på funksjonsundersøkelser av nakke, kjeve og kranium. Kiropraktoren har også henvisningsrett til øre-nese-halslege.

Balansefysioterapeut

  • Balansefysioterapeuter med etterutdanning i nevrologi og balanseforstyrrelser. I tillegg kompetanse på balansetrening og rehabilitering.
  • Behandlingen består av funksjonelle øvelser og manuell terapi.
  • Legehenvisning ikke nødvendig.

Følgende klinikker tilbyr behandling av svimmelhet og balanseproblematikk: