Årsaker – Smerter i nakken

Smerter i nakken er en vanlig lidelse. I løpet av et år opplever nesten halvparten av befolkningen
å ha vondt i kortere eller lengre perioder. Smerter i nakken kan ha mange årsaker, og for de fleste er symptomene forårsaket av flere faktorer samtidig. Som vi skal se av listen nedenfor, finnes det
en rekke årsaker til nakkesmerter. De fleste årsakene er som regel enkle å behandle forutsatt at det foreligger riktig diagnose.

 

 • Leddlåsninger (subluksasjoner) i nakken

  Nedsatt bevegelighet i ledd i nakkesøylen er en av de vanligste årsakene til smerter og plager i dette området. Leddlåsninger synes ikke på røntgenbilder, men kan lokaliseres av en terapeut med spesialisering innenfor manipulasjon.

 • Muskelspenninger

  Ved økt, unormal aktivitet i en muskel, får man muskelspenninger. Anspente muskler blir trette og smertefulle.

 • Myoser

  Myoser er «knuter» i muskulaturen som gir smerte og ubehag. De er lette å oppdage, og behandles best med muskelterapi, akupunktur eller sterilvannsinjeksjoner.

 • Triggerpunkter

  Knuter i muskler og senefester som forårsaker strålesmerter til andre områder, kalles triggerpunkter.

 • Betennelser eller inflammasjon

  Den reaksjonen som skjer i vevet som følge av en akutt eller kronisk irritasjon, kalles betennelse eller inflammasjon. Noen ganger kan det være hevelse og varme i vevet som følge av dette, men betennelser må ikke forveksles med infeksjoner (som skyldes bakterier eller virus). Nesten alle som har smerte, har også en viss grad av betennelse eller irritasjon. Betennelser kan behandles på flere måter. Vanligst er kortisoninjeksjoner, betennelsesdempende medisiner (NSAID), trykkbølgebehandling og intramuskulær stimulering (IMS). De fleste betennelsene går over av seg selv.

 • Holdningsforandringer

  Forandringer i kroppsholdning på grunn av dårlige arbeidsstillinger og/eller funksjonsfeil i muskel- eller skjelettsystemet.

 • Nedsatt bevegelighet

  Over tid kan ledd og tilhørende muskulatur stivne på grunn av feilbelastning eller for lite belastning. Dette kan forårsake smerter og spenninger i tillegg til kompensasjoner i andre kroppsdeler.

 • Muskulær instabilitet

  Når den stabiliserende muskulaturen rundt ett eller flere ledd er for svak eller ikke fungerer tilfredsstillende, får man muskulær instabilitet.

 • Kjevespenninger

  Kjevespenninger er økt spenning i muskulaturen som beveger kjeven. Noen av kjevemusklene er festet både på kraniet og kjevebenet og har indirekte forbindelse med nakkevirvler og nakkemuskler. Det er grunnen til at man alltid må se nakken, kraniet og kjeven under ett når man skal behandle pasienter med kjevespenninger.

 • Slitasje

  Slitasjeforandringer sees ofte i nakkesøylen og er som regel resultatet av lang tids feilfunksjon.

 • Forkalkninger

  I nakkesøylen kan forårsake irritasjon på nerver og omkringliggende strukturer.

 • Skiveprolaps

  Når skiven mellom virvlene sprekker og skivekjernen presses ut, kalles det prolaps. Akutte og store prolapser kan irritere nerverøtter og forårsake sterke smerter i nakken og ut i armene, i verste fall lammelser. Likevel er det slik at nesten 50% av befolkningen har prolaps uten at dette forårsaker smerter.

 • Diskogene smerter

  Oppstår når smertefibrene i det ytterste laget av mellomvirvelskivene blir utsatt for irritasjon, enten på grunn av sprekkdannelser i skiven eller når skivekjernen presses frem- eller bakover ved bestemte typer aktivitet.

 • Myofasciale dysfunksjoner

  Musklene er omgitt av hinner som over tid kan endre form og bli rigide og hindre musklenes normale smidighet. Dette kan forårsake kroniske holdningsforandringer, innskrenket bevegelighet og etter hvert nakkesmerter hos en del pasienter.

 • Matintoleranse

  Mange pasienter kan reagere negativt på bestemte mattyper uten at det kalles allergi. Manglende evne til å fordøye bestemte typer mat kan forårsake kroniske betennelser, hodepine, migrene, redusert allmenntilstand, fordøyelsesbesvær og smerter i muskel- eller skjelettsystemet.

 • Psykosomatiske plager

  Er smerter og plager som er forbundet med eller forårsaket av forskjellige former for stress.

 • Bittfeil

  Refererer til en situasjon der pasientens bitt ikke er harmonisk fordi kroner, broer eller fyllinger ikke er finjustert og dermed forårsaker spenninger i kjeve- og nakkemuskulaturen. Behandlingen er å slipe forhøyede punkter slik at alle tannflater møtes mest mulig samtidig når man biter sammen.

 • Instabilitet

  Betyr at leddflatene har en tendens til å skli fra hverandre på grunn av svak muskulatur eller skader på leddbånd.