Informasjon – Smerter i brystet – Klinikk For Alle

Hva skyldes smerter i brystet?

Funksjonsfeil eller hjertelidelse?
Smerter på grunn av funksjonsfeil i brystryggen og stram muskulatur, kan være intense og stikkende
og forsterkes når man forandrer stilling. I motsetning til hjertelidelser, forårsaker ikke slike funksjonsforstyrrelser uvelhet, høyere puls eller tiltagende smerter ved fysiske anstrengelser.

Likevel er det ikke alltid man med sikkerhet kan fastslå om smerter i brystet skyldes hjerteproblemer eller enkle funksjonsfeil i virvler og muskulatur.

Mange av våre pasienter har hatt smerter i brystet som har kommet og gått i lang tid, og dette i seg selv er ofte
et tegn på at smertene ikke er relatert til hjertesykdom, såfremt smertene ikke tiltar ved fysiske anstrengelser.  Pasienter med denne type symptomer reagerer som regel raskt på riktig behandling.