Informasjon – Smerter i benet

Smerter i benet kan skyldes mange årsaker og ofte kan det være en utfordring å finne årsaken til pasientens symptomer.

En av årsakene til smerter i benet kan være isjias som skyldes at skiven nederst i korsryggen har sprukket og trykker på isjiasnerven som går ned i benet. Disse smertene er intense og kan i noen sjeldne tilfeller forårsake lammelser. I tillegg kan smerter i benet skyldes både sirkulasjonsforstyrrelser og nevrologiske forhold som krever operative inngrep.

Med sin spesialistutdannelse i nerve-, muskel- og skjelettsystemet er kiropraktoren godt kvalifisert til å diagnostisere denne type lidelser. Imidlertid er det ofte de enkleste årsakene som er de vanligste, og disse tilfellene også de enkleste å behandle. Typiske årsaker er låsninger og feilstillinger i bekken og ryggvirvler samt muskelspenninger og muskelknuter som vi refererer til som triggerpunkter.