Behandlingsformer – Nakkesleng

Terapeutene på Klinikk for Alle har kjennskap til de fleste behandlingsmetoder som kan være aktuelle for pasienten med skade etter nakkesleng. Det er derfor det er terapeuten som undersøker pasienten, stiller diagnose og også skreddersyr det tverrfaglige behandlingsopplegget. Det er også denne terapeuten som vanligvis koordinerer den videre behandlingen. På denne måten vil pasienten føle seg vel ivaretatt og ikke oppleve at forskjellige terapeuter gir uttrykk for forskjellige oppfatninger.