Årsaker – Nakkesleng

Årsakene til de ulike symptomene kan være mange. Nedenfor finner du en oversikt over skader og funksjonsfeil som følge av nakkesleng:

 • Leddlåsninger/subluksasjoner

  Fastlåste ledd eller ledd med nedsatt bevegelighet i nakkesøylen er en av de vanligste konsekvenser av nakkeslengskade. Leddlåsninger synes ikke på røntgenbilder, men lokaliseres lett av en terapeut med spesialisering innenfor manipulasjonsbehandling.

 • Muskelspenninger

  Kan fort oppstå som følge av overstrekk av en eller flere muskler.

 • Myoser

  Er «knuter» i muskulaturen som gir smerte og ubehag. De er lette å oppdage, og behandles best med muskelterapi eller akupunktur.

 • Triggerpunkter

  Er spesifikke knuter i muskler og senefester som forårsaker utstrålende smerter. Triggerpunkter i nakken kan ofte forårsake sterke hodesmerter.

 • Betennelser eller inflammasjon

  Når muskler eller annet vev blir overstrukket, kan det oppstå en akutt irritasjon som forårsaker mye smerte. Noen ganger kan det også være hevelse og varme i vevet som følge av dette. Betennelser må ikke forveksles med infeksjoner (som skyldes bakterier eller virus). Nesten alle som har smerte, har også en viss grad av betennelse eller irritasjon. Betennelser kan behandles på flere måter. Vanligst er kortisoninjeksjoner, betennelsesdempende medisiner og intramuskulær stimulering (IMS).

 • Nedsatt kraft

  Hvis en nerve kommer i klem som følge av en nakkeslengskade, kan impulsene til muskulaturen bli svekket. I så fall vil muskulaturen miste noe av sin kraft.

 • Kjevespenninger

  Når hodet slynges bakover og fremover i løpet av et tiendedels sekund, kan det oppstå stor belastning på kjevemuskulaturen. Noen av kjevemusklene er festet både på kraniet og kjevebenet og har indirekte forbindelse med nakkevirvler og nakkemuskler. Det er grunnen til at man alltid må se nakken, kraniet og kjeven under ett når man skal behandle pasienter med kjevespenninger.

 • Skiveprolaps

  På grunn av den kraftige belastningen som oppstår i forbindelse med en nakkesleng, kan skiven mellom virvlene sprekke og skivekjernen presses ut. Dette kalles prolaps. Akutte og store prolapser kan irritere nerverøtter og forårsake sterke smerter, i verste fall lammelser. Likevel er det slik at nesten 50% av befolkningen har prolaps uten at dette forårsaker smerter.

 • Skiveprotrusjon

  Mellomvirvelskiver kan også hovne opp og irritere nerverøtter.

 • Diskogene smerter

  Oppstår når smertefibrene i det ytterste laget av mellomvirvelskivene blir utsatt for irritasjon, enten på grunn av sprekkdannelser i skiven, eller når skivekjernen presses frem- eller bakover ved bestemte typer aktiviteter.

 • Kraniefeil

  Til kraniet er det festet både nakke- og kjevemuskler. Derfor kan det som følge av nakkesleng oppstå spenninger mellom hinner, muskulatur og kranium etter nakkeslengskade. Dette kan forårsake hodepine, svimmelhet, øresus og redusert allmenntilstand

 • Muskelatrofi

  Betyr at en muskel blir mindre i størrelse. Hos pasienter med nakkeslengskade skyldes dette som regel prolaps som trykker på nerven til muskulaturen i armen. Hvis en muskel blir mindre etter en slik skade bør man vurdere operasjon raskest mulig.

 • Psykosomatiske plager

  Det er ikke til å undres over at noen og enhver kan føle at det er en stor psykisk belastning å gå fra å være frisk og aktiv til å bli sykemeldt og inaktiv etter en nakkeslengskade. Mange pasienter med nakkeslengskade har «rare» nevrologiske symptomer som er skremmende, og tanken på at disse kanskje ikke forsvinner kan sette i gang mange negative tankemønstre som forsterker symptomene. Hos andre kan en vanskelig livssituasjon forut for skaden disponere for et vanskelig sykdomsforløp. Derfor skal man ikke undervurdere behovet kognitiv terapi hos denne pasientgruppen.

 • Instabilitet

  Skader på leddbånd kan lett oppstå i forbindelse med nakkeslengskade. En slik skade gjør at leddflatene har en tendens til å skli fra hverandre på grunn av svak muskulatur eller skader på leddbånd.