Korsryggsmerter

Hva er korsryggsmerter?

Korsryggsmerter defineres som smerte lokalisert i nederste delen av ryggen, også kalt lumbal region og iliosacralledd/ bekkenet. Noen opplever også isjas hvor det er strålesmerter ned bein. Korsryggsmerte er den vanligste grunnen til å kontakte helsepersonell og vi beregner at 60-80% vil oppleve korsryggsmerte i løpet av livet. Noen blir veldig påvirket av store invalidiserende korsryggsmerter mens andre kan kjenne seg litt stiv i ryggen om morgenen eller smerte ved sitting gjennom en arbeidsdag.

Smerter korsryggen kan enten komme snikende eller en kan oppleve plutselige ryggsmerter under trening eller generelle løft. Vi deler korsryggsmerte til akutt på under 12 uker og kroniske smerter på over 12 uker. Akutte korsryggsmerter beskrives også på folkemunne som hekseskudd eller kink.

Årsakene til korsryggsmerter kan være mange og bør derfor undersøkes hos en behandler med spesialkompetanse på muskel- og skjelettplager. På Klinikk For Alle er det flere type behandlere med denne spesialkompetansen og kan gjøre en grundig undersøkelse for å finne den spesifikke årsaken til din smerte. Ofte er korsryggsmerter ett sammensatt problem.

Hva kan gjøres med korsryggsmerte?

Ofte burde korsryggsmerte undersøkes av en muskel og skjelett spesialist og behandling av den spesifikke årsaken kan igangsettes.
Målsettingen ved fysikalsk behandling vil være å redusere smerte samt gjenopprette funksjonen i ledd og muskulatur. Behandling består ofte av ett sammensatt behandlingsforløp av leddmanipulasjon, muskelterapi/ nålebehandling og øvelser.

 

De vanligste grunnene er:

• Ledd- låsninger i ryggraden eller bekkenledd kan ofte gi smerte i ryggen. Dette kan oppdages lett av terapeut som er utdannet til dette.Manipulasjonsbehandling er veldig effektivt på ledd- låsninger.


• Stram muskulatur eller muskelknuter kan komme av ledd- låsninger eller andre underliggende årsaker. Muskulatur kan gi lokale smerte og refererte strålesmerter i bein. Disse behandles effektivt med muskelterapi eller nålebehandling/ IMS.


• Prolaps i korsryggen er når det ytterste laget i den dempende skiven som ligger mellom ryggvirvlene sprekker og innholdet presses ut. Mange har prolaps uten å merke det mens noen får sterke skarpe smerter lokalt i korsryggen og skarp utstråling ned beinet hvis prolapsen presser på en nerve ned beinet. Noen har også skiveprotrusjon som hvor innholdet i skiven presses utover uten at ytterlaget sprekker.


• Slitasje og forkalkninger er ufarlige tilstander som vanligvis forventes ved senere alder. Dette er i de fleste tilstander uproblematisk men behandling for å øke funksjonen ved manipulasjon eller fysioterapi kan hjelpe ved denne tilstanden.


• Spinal stenose er når ryggmargskanalen blir trangere ofte i sammenheng med slitasje og forkalkninger beskrevet over. Leddmanipulasjon, muskelterapi og øvelser kan ofte lindre symptomene ved spinalstenose.