Fysioterapeut Stjordal

Fysioterapeut i Stjørdal

Hvorfor Klinikk For Alle i Stjørdal?

  • Kort eller ingen ventetid
  • Meget kompetente fysioterapeuter
  • Bred erfaring med flere typer plager

Beliggenhet

Adresse:

Du finner oss i Stjørdal kommune i lyse og fine lokaler i Mindes Hus (samme bygg som Politiet og Skatteetaten). Med gratis parkering rett utenfor døren er det enkelt å besøke oss.

Trenger du akutt hjelp?

I helgen kan du ringe vår vakttelefon ved akutt behov på 47 93 16 09.

Hva er en fysioterapeut? En fysioterapeut er en som ser mennesket som en helhet og som prøver å sette plager i sammenheng. En fysioterapeut må gjøre fullverdige undersøkelser for en nøye kartlegging, men samtale er også viktig.

Hvulke plager behandler en fysioterapeut?

I all hovedsak er muskel og skjelett-plager det en fysioterapeut behandler, og da med både aktive og passive tilnærminger.

Hva kan du forvente av oss?

Et godt tverrfaglig samarbeid, fysioterapeuter som sitter med ulik bakgrunn hva gjelder erfaring og kompetanse. Pasienten kan forvente å få den hjelpen han/hun trenger, uansett om det er å bli henvist til andre terapeuter på klinikken eller videre til en annen instans. Vi har evnen til å se det helhetlige bilde av pasienten. Pasienten kan forvente å bli tatt på alvor og fulgt opp ut ifra pasientens ståsted.

Våre fysioterapeuter

Guro Vilvang

Jeg ble først introdusert for fysioterapien gjennom jobb på et treningssenter, og falt raskt for det synet en fysioterapeut har på kroppen vår. Jeg liker å arbeide med mennesker anser dialogen med mine pasienter som en av mine styrker.  Kombinasjonen manuell behandling og en mer treningsrelatert tilnærming er noe jeg i stor grad har tro på, men ser at den aktive tilnærmingen i økende grad er en del av behandlingsforløpet.

Det mine pasienter kan forvente av meg er at jeg gjør hva jeg kan for å hjelpe, og om min kompetanse kommer til kort, oppsøker jeg andre jeg tror kan hjelpe.

Jonas Espeseth

Jeg har holdt på med idrett og fysisk aktivitet hele livet, og er veldig glad i å jobbe med mennesker. Å jobbe som fysioterapeut er en glimrende måte å kombinere dette på, og gir meg muligheten til å hjelpe folk som får problemer med kroppen sin.

Jeg er veldig opptatt av hvordan alle mennesker er forskjellige, og at man må forstå hele situasjonen til en person for å kunne hjelpe på en god måte. Jeg har en spesiell interesse for langvarige smerter, prolaps og ryggproblemer, og idrettsskader.

I meg får pasientene en svært faglig engasjert fysioterapeut som engasjerer meg i den enkeltes situasjon. Jeg vil hjelpe pasienten til å mestre sin egen situasjon, og klare å ta tak i de underliggende årsakene til et problem.

Espen Linaker

Jeg liker jobben som fysioterapeut for den byr på en variert hverdag. Jeg liker å finne årsaken til plagene folk har som oppsøker oss for hjelp, og hjelpe dem å bli bra.

Jeg har bakgrunn fra fotball og sykling, og jobber derfor mye med idrettsskader. I tillegg er jeg veldig interessert i årsakssammenhengen i folks plager. Derfor har jeg i tillegg spesialisert med på ultralydundersøkelse. Vet å vite årsaken til en persons plager kan man lettere legge til rette for en god rehabilitering. Jeg jobber med mennesker i alle aldre, men har mange aktive personer som søker min hjelp.

Alle som er i kontakt med meg kan forvente seg en fysioterapeut som lytter, er nøye og systematisk. Jeg gir meg ikke lett for å finne årsak, og gi en god behandling og rehabilitering.

Klinikk Plassering

Adresse:

Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Våre åpningstider: