Fysioterapeut Lillehammer

Hvorfor Klinikk For Alle Lillehammer?

 • Kort eller ingen ventetid
 • Meget kompetente fysioterapeuter
 • Bred erfaring med flere typer plager

Beliggenhet

Adresse: Storgata 86, 2615 Lillehammer

Hva er en fysioterapeut
En fysioterapeut er autorisert helsepersonell som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvilke plager passer fysioterapi for?
En fysioterapeut behandler mange ulike plager og tilstander innenfor muskel- og skjelettsystemet. Dette inkluderer blant annet akutte skader, belastningsskader (inkludert ulike former for betennelse), idrettsskader, behandling og rehabilitering etter brudd og operasjoner, nakke- og ryggsmerter, bekkenløsning, samt smerter eller nedsatt funksjon i ekstremitetene.

Hva er unikt med Klinikk for Alle Lillehammer?

Våre fysioterapeuter er engasjerte terapeuter som setter pasienten i fokus. Fysioterapeutene holder et høyt faglig nivå, der flere har videreutdannelse/mastergrad og alle holder seg oppdatert igjennom kursvirksomhet og hospitering. På vår klinikk står tverrfaglighet i fokus, der man jobber sammen på tvers av yrkesgrupper for at pasientene skal få den behandlingen og oppfølgingen de trenger for å bli raskest mulig bra.​

Hva kan du som pasient forvente av oss?
Pasientene kan forvente å komme til en fysioterapeut som er interessert og lytter, gjør grundige vurderinger og legger opp en behandlingsplan sammen med pasienten slik at pasienten føler seg godt ivaretatt.

Våre fysioterapeuter

Rune Tallhaug Norup

Drevet av et stort ønske om å hjelpe andre og se utvikling hos de, fra det utgangspunktet de har. Jeg har en strukturert og grundig tilgang til undersøkelse og behandling av akutte og lenger varende problematikker i muskel- og skjelettsystemet. Holder på å utdanne meg til idrettsfysioterapeut i Danmark. 

Behandler med manuell behandling, okklusjonstrening, tape, nåler, fysisk trening og compex. 

Jeg har spesiell interesse for idrettsfysioterapi, prestasjonsoptimering, hjernerystelse og fysisk trening og test. Nåler og taping. 

Terapeuter og ansatte ved klinikken:

 • Rune Tallhaug Norup - Muskelterapeut - tar ikke forsikring
  Rune Tallhaug Norup
  Fysioterapeut
  Bestill time Info
  Drevet av et stort ønske om å hjelpe andre og se utvikling hos de, fra det utgangspunktet de har. Jeg har en strukturert og grundig tilgang til undersøkelse og behandling av akutte og lenger varende problematikker i muskel- og skjelettsystemet. Holder på å utdanne meg til idrettsfysioterapeut i Danmark.  Behandler med manuell behandling, okklusjonstrening, tape, nåler, fysisk trening og compex.  Idrettsfysioterapi, hjernerystelse, fysisk trening, prestasjonsoptimering og test. Nåler og tapeing.