Fysioterapeut Bjørvika

Fysioterapeut i Bjørvika (Barcode)

Hvorfor Klinikk For Alle i Bjørvika?

  • Kort eller ingen ventetid
  • Meget kompetente fysioterapeuter
  • Bred erfaring med flere typer plager

Beliggenhet

Adresse: Dronning Eufemias gate 18

Vi holder til i Oslo Sentrum rett ved Oslo S og et steinkast unna Oslo City. Våre fysioterapeuter finner du i Bjørvika med inngang i Trelastgata på Barcode. Dersom du kommer fra Oslo S følger du bare Spor 19 cirka 300 meter til du ser skiltene våre. Vi har samme inngang som Elixia, så det skal være enkelt å finne oss.

Hva er en fysioterapeut
En fysioterapeut er autorisert helsepersonell som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvilke plager passer fysioterapi for?
En fysioterapeut behandler mange ulike plager og tilstander innenfor muskel- og skjelettsystemet. Dette inkluderer blant annet akutte skader, belastningsskader (inkludert ulike former for betennelse), idrettsskader, behandling og rehabilitering etter brudd og operasjoner, nakke- og ryggsmerter, bekkenløsning, samt smerter eller nedsatt funksjon i ekstremitetene.

Hva er unikt med Klinikk for Alle i Bjørvika?

Våre fysioterapeuter er engasjerte terapeuter som setter pasienten i fokus. Fysioterapeutene holder et høyt faglig nivå, der flere har videreutdannelse/mastergrad og alle holder seg oppdatert igjennom kursvirksomhet og hospitering. På vår klinikk står tverrfaglighet i fokus, der man jobber sammen på tvers av yrkesgrupper for at pasientene skal få den behandlingen og oppfølgingen de trenger for å bli raskest mulig bra.​

Hva kan du som pasient forvente av oss?
Pasientene kan forvente å komme til en fysioterapeut som er interessert og lytter, gjør grundige vurderinger og legger opp en behandlingsplan sammen med pasienten slik at pasienten føler seg godt ivaretatt.

 

Våre fysioterapeuter

 

Stian Heimvik Klungland:

Jeg valgte å bli fysioterapeut etter å ha vært mye til behandling selv i ungdomsårene. Jeg fikk hjelp med idrettsskader, og ville selv jobbe med idrettsutøvere. Etter å ha jobbet noen år har interessefeltet mitt utvidet seg, og jeg trives idag med en faglig variert hverdag der jeg behandler alt fra idrettsskader til kontorplager.

Jeg er spesielt interessert i skuldersmerter, og har kurset meg videre innenfor dette temaet. I hverdagen møter jeg oftest mennesker med kontorplager, nakke- og skuldersmerter, hodepine og løperelaterte plager. Jeg er opptatt av at behandlingsforløpet skal passe den enkelte pasient, og tilpasser min tilnærming ut ifra mennesket jeg møter. Jeg har kompetanse på alt fra opptrening etter skader og kirurgi, til behandling av vondter i en stressende hverdag.

 

Charlotte Kristine Hansen:

Hvorfor jobber du som fysioterapeut?

Min interesse for fysioterapi begynte da jeg selv var håndballspiller, og ble skadet. Tett oppfølging hos en kunnskapsrik og dyktig fysioterapeut var avgjørende for at jeg skulle kunne komme tilbake til idretten slik jeg ønsket. I tillegg til dette har jeg alltid ønsket å jobbe med mennesker. I denne jobben møter jeg mange ulike mennesker, og får muligheten til å hjelpe de tilbake til en smertefri hverdag eller med å komme tilbake til hverdagen etter en skade/operasjon.

Hva interesserer deg?

Jeg interesserer meg stort for idrettsrelaterte plager, rehabilitering etter operasjon, samt belastningsrelaterte plager. I tillegg synes jeg det er veldig spennende med skadeforebyggende tiltak.

Hva har du spesialisert deg på?

Jeg har tatt en mastergrad i idrettsfysioterapi, og skrev mastergrad om forebygging av skulderskader innen håndball. Jeg har altså spesialisert meg på diagnostikk og behandling av idrettsskader, rehabilitering etter operasjon, samt skadeforebyggende trening.

Hvilke pasienter jobber du mest med?

Her på klinikken ser vi pasienter i alle aldre og med ulike plager. Jeg jobber mye med belastningsrelaterte plager fra blant annet rygg, nakke, skulder og hofte, samt idrettsrelaterte plager og rehabilitering etter operasjon. Ved siden av denne jobben jobber jeg som fysioterapeut for et håndballag, der jeg også jobber med diverse akutte skader.

Hva lover du dine pasienter/hva kan dine pasienter forvente av deg?

De kan forvente å møte en engasjert fysioterapeut som ønsker å gjøre en forskjell for deg. Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert, og ønsker å benytte meg av evidensbaserte tiltak i behandlingen.

 

Adresse:

Dronning Eufemias gate 18

Våre åpningstider: