Fysioterapeut Bjorvika

Fysioterapeut i Bjørvika (Barcode)

Hvorfor Klinikk For Alle i Bjørvika?

  • Kort eller ingen ventetid
  • Meget kompetente fysioterapeuter
  • Bred erfaring med flere typer plager

Beliggenhet

Adresse: Dronning Eufemias gate 18

Vi holder til i Oslo Sentrum rett ved Oslo S og et steinkast unna Oslo City. Våre fysioterapeuter finner du i Bjørvika med inngang i Trelastgata på Barcode. Dersom du kommer fra Oslo S følger du bare Spor 19 cirka 300 meter til du ser skiltene våre. Vi har samme inngang som Elixia, så det skal være enkelt å finne oss.

Hva er en fysioterapeut En fysioterapeut er autorisert helsepersonell som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvilke plager passer fysioterapi for? En fysioterapeut behandler mange ulike plager og tilstander innenfor muskel- og skjelettsystemet. Dette inkluderer blant annet akutte skader, belastningsskader (inkludert ulike former for betennelse), idrettsskader, behandling og rehabilitering etter brudd og operasjoner, nakke- og ryggsmerter, bekkenløsning, samt smerter eller nedsatt funksjon i ekstremitetene.

Hva er unikt med Klinikk for Alle i Bjørvika?

Våre fysioterapeuter er engasjerte terapeuter som setter pasienten i fokus. Fysioterapeutene holder et høyt faglig nivå, der flere har videreutdannelse/mastergrad og alle holder seg oppdatert igjennom kursvirksomhet og hospitering. På vår klinikk står tverrfaglighet i fokus, der man jobber sammen på tvers av yrkesgrupper for at pasientene skal få den behandlingen og oppfølgingen de trenger for å bli raskest mulig bra.​

Hva kan du som pasient forvente av oss? Pasientene kan forvente å komme til en fysioterapeut som er interessert og lytter, gjør grundige vurderinger og legger opp en behandlingsplan sammen med pasienten slik at pasienten føler seg godt ivaretatt.

Våre fysioterapeuter

Ola Klaastad

I jobben min får jeg mulighet til å jobbe på en variert og utfordrende måte med det som interesserer meg. Jeg liker å jobbe med mennesker, og får som fysioterapeut muligheten til å hjelpe andre til å få en bedre hverdag. Jeg er særlig interessert i skader og plager i overkropp og armer, rehabiliteringstrening og skadeforebygging. Jeg jobber en del med muskelsmerter, både akutte og langvarige, med opphav fra både idrett og overbelastning, såvel som kontorrelaterte plager.

Som pasient hos meg kan du forvente å bli lyttet til og tatt på alvor, i et tilpasset behandlingsforløp der målet er å lindre smerter og hindre tilbakefall.

Jørn Erik Strand

I jobben som fysioterapeut har jeg gleden av å hjelpe folk å bli bedre av sine plager.  Jeg startet som fysioterapeut på bakgrunn av interesse for og tidligere aktiv innen løp, håndball og fotball. Muskel- og skjelettplager, både akutte og belastningsrelaterte plager innen både idrett og i det daglige interesserer meg.

Jeg har nå startet i en spesialisering for å bli idrettsfysioterapeut, hvor jeg utvikler ferdigheter innen forebygging, behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettskader. Av pasienter jeg jobber med er dette også postoperative, de med belastningsrelaterte plager, både aktive og inaktive. Mine pasienter kan forvente en lyttende, nøyaktig og interessert fysioterapeut, hvor en individuelt tilpasset rehabilitering er viktig for en rask bedring og måloppnåelse.

Adresse:

Dronning Eufemias gate 18

Våre åpningstider: