Fysioterapeut Åsane

Hvorfor Klinikk For Alle i Åsane?

Kort eller ingen ventetid
Meget kompetente fysioterapeuter
Bred erfaring med flere typer plager

Beliggenhet

Adresse:
Vår klinikk ligger i nye Horisont Senter.

Hva er en fysioterapeut?

En fysioterapeut har autorisasjon som helsepersonell og jobber med mennesker i alle aldre. Fysioterapeuten kan hjelpe til med å forebygge og behandle sykdommer eller skader i muskel-/skjelettsystemet. ​

Hva behandler en fysioterapeut?

Fysioterapeuter behandler plager, sykdommer og skader fra muskel-/skjelettsystemet​​

Hva kan du forvente av oss?

Pasienter kan forvente å få god hjelp til å bli kvitt sine plager. Fysioterapeuten har fokus på aktivitet, kropp og bevegelse og bruker ulike metoder for å hjelpe deg mot en smertefri hverdag. ​

Hva er unikt med oss?

Våre fysioterapeuter tilbyr ultralyddiagnostikk, samt behandling og oppfølging/rehabilitering etter skader, muskel-/skjelettplager, svimmelhet og krystallsyke.

Våre fysioterapeuter

Kristoffer Grønmyr

Jeg videreutdanner meg innen ultralyddiagnostikk, som gjør at jeg har mulighet for rask bildediagnostikk der det er behov for det. Ultralyd er et godt hjelpemiddel når man er i tvil, og kan sikre at riktig behandling igangsettes. Alle mine pasienter kan forvente en terapeut som tar seg tid til å lytte og som er opptatt av å sette i gang riktig behandling tidlig.

 

Eva Sofie Fortun

Eg arbeider som fysioterapeut fordi eg ønsker å hjelpe menneske til å få ein betre kvardag. Det viktigaste for meg som fysioterapeut er å bidra til smertelindring og funksjonsbetring hos pasientane mine. Eg er oppteken av at dei skal få utføre dei daglege aktivitetane som har stor verdi for dei.  Hos meg står pasienten si målsetting i fokus, og å tilpasse behandlinga til kvar enkelt.

Interessene mine som fysioterapeut famnar breitt, og det er spanande og interessant med variasjon. Eg interesser meg spesielt for muskel- og skjelettplager i nakke, skuldrar og rygg. Eg har vore aktiv i fleire idrettar, og har stor interesse for aktivitet og bevegelse. Ein stor del av min arbeidskvardag består av behandling i form av treningsterapi og øvingar. Eg legg opp treningsprogram, og kan hjelpe til med rehabilitering etter sjukdom/skade og førebyggande trening. Samtidig ser eg at manuelle teknikkar og passiv behandling kan vere nyttige verktøy i behandlingssamanheng.

Du vil møte ein lyttande terapeut som tek deg alvorleg og vil forsøke å forstå den bakanforliggande årsaken til dine plager. Du kan forvente deg ei grundig undersøking og ein behandlingsplan som er tilrettelagt ut frå dine forutsetningar og målsetting.

Adresse:

Myrdalsvegen 2, 5131 Nyborg

Våre åpningstider: