Ergonomi

Lurer du på noe vedr. ergonomi? Kontakt oss på:
Tlf. 90604560
E-post: Frank.Herbro@klinikkforalle.no

Riktig ergonomi kan gi store besparelser

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. God ergonomi på arbeidsplassen skaper trivsel, hindrer sykefravær og er god økonomi.

Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Vi har funnet vårt arbeidsområde i å fjerne svakheter ved den fysiske utformingen av dataarbeidsplasser, for å bidra til å hindre belastningsskader i å oppstå. Har skaden skjedd, er det vår oppgave å tilrettelegge slik at sykemelding kan unngås, eller i beste fall gjøres så kortvarig som mulig.

Dette lar seg gjøre med dagens spekter av hjelpemidler, under forutsetning av riktig tilpasning, bevisstgjøring og opplæring av brukeren før utstyret leveres samt oppfølging for å sikre et godt resultat.