Kriterier ift screening av pasienter under drifts-restriksjoner

A. Følgende kan IKKE komme til behandling:

 1. Pasienter som anses å være i risikogruppe; dvs
  • Eldre personer (>65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen
    (Kilde: fhi.no)
 1. Pasienter som faller inn under gjeldende karantene regler;

 

 1. Pasienter som er satt opp til «vedlikeholds-behandling» og/eller «prestasjonsfremmende» behandling ELLER de kan fortsette å fungere tilnærmet normalt til tross for at de ikke mottar behandling pr. nå

 

B.   Følgende pasienter kan vurderes å tilbys behandling:

  1. Har akutte og/eller sterke smerter og som ikke faller inn under definisjon i pkt A.
  2. Har en jobb i første-linje tjenesten som de er avhengige av å kunne gjøre (f.eks lege, politi, helsefagarbeider osv) og de anser oppfølgende behandling som nødvendig for at de skal utføre jobben sin. Utelukkes hvis faller inn under pkt A.
  3. De som har psykiske TILLEGGS- lidelser/utfordringer og som ikke faller inn under pkt A, hvorpå seponering /utsetting av behandling anses å kunne trigge uhensiktsmessig økning av angst eller uro som vil kunne drastisk redusere deres livskvalitet og/ eller medføre risiko for ekstrabelastning på lege/sykehus etc.
  4. Personer som står helt uten annet nettverk og som ikke faller inn under pkt A. Disse har gjerne behov for å komme et sted hvor det er trygt, autorisert helsepersonell som kan gi de ro og rådgivning i en krevende fase hvor de kanskje føler de står helt alene.
   Dette kan f.eks være enslige , alenemødre osv.