Informasjonskapsler / Cookies

Informasjonskapsler / Cookies Informasjonskapsler / Cookies

 PERSONVERERKLÆRING

Behandling av personopplysninger hos Klinikk for Alle

Klinikk for Alle er Norges største tverrfaglige kjede på behandling av nerve, muskel og skjelettplager. 

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, tar vi Klinikk for Alle ditt personvern på alvor.

Det er derfor viktig for oss at du som pasient vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.  

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og
hvordan vi kommer i kontakt med deg. Å gi opplysninger til oss er helt frivillig, men vi er avhengig av opplysninger om deg dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

I forbindelse med pasientbehandling
Vi behandler personopplysninger som;

  • Navn
  • Adresse
  • Personnummer
  • Kontaktopplysninger som telefonnummer og mailadresse

Ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer som følge av avtale med deg som pasient og i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Pasient- og brukerrettighetsloven.

For å besvare henvendelser
Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge dine henvendelser til oss. Dette skjer på grunnlag av en interesseavveining der behandling av personvernopplysninger er nødvendig at vi skal kunne hjelpe deg med det du lurer på.  

I forbindelse med administrasjon av vår kundeklubb
Om du melder deg inn i vår kundeklubb, behandler vi dine opplysninger som beskrevet i vår
Personvernerklæring for kundeklubb.


Cookies / informasjonskapsler
Dersom du bruker vår nettside. Vil vi behandle personopplysninger som beskrevet i vår informasjon om bruk av informasjonskapsler.

«Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet vårt til å fungere ordentlig, tilpasse innhold og annonser, tilby funksjoner knyttet til sosiale medier og analysere trafikken vår. Vi deler også informasjon om din bruk av nettstedet vårt med våre partnere innenfor sosiale medier, reklame og analyse.»  

 I forbindelse med andre forenlige formål
Vi kan også behandle personopplysninger til andre formål som er forenlige med de formålene som personopplysninger er blitt samlet inn for. Dette gjelder for eksempel oppbevaring for bokføringsformål, i forbindelse med eventuelle klager eller tvister, eller i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller transaksjoner vi kan bli involvert i.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss av databehandlere til å smale inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.  I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten og personvern i alle ledd av behandlingen. Du kan ta kontakt med oss for mer informasjon om våre databehandlere.

Informasjon som kan samles inn via våre eksterne databehandlere er
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og alder.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 Lagringstid

Vi oppbevarer dine person- og helseopplysninger så lenge som det kreves av lov. I henhold til lov skal helseopplysninger oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis opplysningene deretter ikke skal bevares etter Arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. Pasientjournalloven § 25.
Se også  Helsepersonelloven § 43

Vi lagrer dine personopplysninger i den perioden som de er nødvendige for det formålet som personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personvernopplysningene som behandles for å oppfylle en avtale med deg som regle vil slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt, og at personvernopplysninger som behandles på bakgrunn av ditt samtykke som regel vil slettes når du trekker samtykke tilbake med mindre det er nødvendig å fortsatt oppbevare opplysningene igt. lov eller avtalte, som nevnt over.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du som pasient har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf Pasient- og brukerrettighettigsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i Helsepersonelloven §§ 42-44, jf. Journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å be oss om innsyn i, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Disse rettighetene gjelder ikke ubegrenset, og du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger lenger ned.
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, innen en måned.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.
Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter Personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:


Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling
av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.

Ved vesentlige endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på disse. Du vil alltid finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig på vår nettside.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende personvernerlæringen, ber vi deg ta kontakt med oss på personvern@klinikkforalle.no eller kontakte oss på telefon 979 23 000.