Mensendiecktrening

Mensendieck trening er en avgreining fra fysioterapifaget, som første 
gang ble systematisert i 1990.
 Det tar utgangspunkt i at god helse springer ut ifra kunnskap, innsikt 
og riktig veiledning om egen 
helse og kropp.
Timene våre har som mål å:

  • utvikle deltakernes kroppebevissthet, med vekt på veksling med 
spenning og avspenning
av muskulatur, og bevissthet om leddstilling
  • utvikle et godt og fleksibelt samspill mellom stabilitet og mobilitet 
(bevegelighet) i
bevegelser
.
  • lære å bruke pusten bedre
  • øke styrke i i kroppen generelt, rygg og skuldre spesielt
  • forebygge muskelspenninger og smerter/betennelseslidelser

Timen varer i 60 min og er delt opp i 4 deler. En del i aktivitet (vi 
går i ring og varmer opp), en del
stående balanse og styrke øvelser, en del liggende styrke og 
bevegelighetsøvelser og en del
avspenning.
cDeltakere på kurs hos oss tidligere har delt disse refleksjonene med 
oss:

  • "jeg har mindre leddplager etter at jeg begynte på mensendieck en gang 
i uken
"
  • "jeg har et bedre sosialt liv da jeg kan bevege meg med lite/uten 
smerter
"
  • "jeg kjenner med sterkere og sprekere i kroppen enn jag har gjort på 
mange år
"
  • "jeg er mindre plaget av inkontinens enn jeg var før jeg begynte
"

Mensendieck tilbyr en skånsom, men allikevel effektiv trening av hele 
kroppen.
Det passer for alle, i alle aldere, så fremt man er i stand til å gå.
Vi håper så mange som mulig melder seg på våre kurs – og nyter gleden av å gå en 
sterkere fremtid i møte