Nevrologisk rehabiliteringstrening

Første gang du oppsøker Nevrosenteret ved Klinikk for Alle, vil du bli undersøkt av en kiropraktor med tilleggsutdannelse i funksjonell nevrologi. Konsultasjonen varer i 2 ½ time. Det blir tatt en anamnese (intervju) for å kartlegge sykehistorie og symptomer, og en funksjonell nevrologisk undersøkelse for å identifisere hvilke deler av nervesystemet som ikke fungerer tilfredsstillende. Funksjonell nevrologisk undersøkelse inkludere blant annet test av muskelstyrke, reflekser, balanse og koordinasjonssystem.

Klinikk for Alle Nevrosenter bruker topp moderne teknologi som videonystagmografi (VNG) og posturografi. VNG er en test hvor en ser på øyebevegelser som reflektere funksjoner til deler av hjernen og balansesystemet. Posturografi et en test hvor en måler balansen. Begge testene bruker avansert datasystem som analyserer og lagrer resultat som er viktige verktøy i evaluering om rehabilitering har positiv effekt.


Nevrologisk rehabiliteringstrening

Den funksjonelle nevrologiske rehabiliteringen blir skreddersydd etter hva din undersøkelsen viser, og inkluderer blant annet balanse- og koordinasjonstrening, styrketrening, stabilitetstrening og kognitiv trening. Du vil også få et treningsprogram som skal utføres hjemme. Allerede etter 2-3 behandlinger repeteres en rekke tester, inkludert VNG og posturografi som viser om hjernen og balansesystemet har respondert på rehabilitering.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 02325 for mer informasjon eller timebestilling.