Lege på Majorstuen

Ønsker du privat lege i Oslo-området har vi lege på Majorstuen. 

Lege Sverre Larsstuvold Sand

Dr. Sand er en lege med særlig bred faglig bakgrunn. I tillegg til å ha studert medisin profesjon (MD) i Oslo, har han en doktorgrad i molekylærbiologi (PhD) ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og videre en Executive Master of Business Administration (MBA) ved Handelshøyskolen BI. Klinisk har han i Norge arbeidet blant annet ved både kirurgiske og medisinske avdelinger i sykehus, legevakt, helsestasjon, i eldreomsorgen, allmennpraksis, i det private, og innen psykiatri. Sistnevnte var i høyt spesialisert lukket avdeling for dobbeltdiagnosepasietner – kombinasjonen rus og alvorlig psykiatrisk diagnose. Dr. Sand har også en særlig kompetanse innen smertebehandling generelt, og hodepine/migrene spesielt gjennom sitt tidligere arbeid ved Oslo Migreneklinikk og Klinikk for Alle. I studietiden drev dr. Sand aktiv kompetanseheving for barn og unge i forbindelse med seksualitet, og jobbet med folkeopplysning i radio og TV, og i samarbeid med industrien.

Dette arbeidet førte blant annet til et engasjement for Utlendingsdirektoratet (UDI), og Dr. Sand har utarbeidet og holdt en lang rekke kurs og foredrag for både ansatte og brukere ved asylmottak over hele landet. Dr. Sand har fungert som lege ved profesjonelle idrettsarrangementer både nasjonalt og internasjonalt.

Sverre har således en tilnærming til liv og helse fra et bredt bio-psyko-sosialt perspektiv, er svært empatisk og tilgjengelig, og evner å bygge tillit med de fleste pasienter, uavhengig av deres bakgrunn og livssituasjon.

Kvisebehandling – Kurer og behandling for akne  – Les mer her

Svettebehandling – Injeksjoner mot overdreven svette – Les mer her

Allergibehandling – Utredning og behandling – Les mer her

 

Konsultasjon – Bestill nå – Link her

Eller ring oss på 97923000