Ryggsmerter hos barn

Ryggsmerter hos barn?

Ryggsmerter hos barn og unge er kanskje mer vanlig enn man tror. Mange ser for seg at ryggplager hører til den voksne delen av befolkningen og at barna er spart. Studier har vist at opptil 80% av barn opplever rygg og nakkesmerter over en periode på 2 år og at for de fleste er det milde og forbigående symptomer, men for 30% av barna kan smertene være betydelige.

Psykososiale faktorer har vist seg å være viktig i søken etter årsak, men en kartlegging innebærer å få oversikt over hva som potensielt kan ha betydning for barnets ryggplager. Er det mye ensformig belastning, har barnet skadet seg eller er det noe med bevegelsesmønsteret som gir uheldige kompenseringer? Kan noe være medfødt? Det er viktig å ta barn på alvor. Det er mye som tyder på at de som har plager som barn oftest har plager de har med seg inn i voksenlivet.

Ryggsmerter hos barn

En kiropraktor kan undersøke, diagnostisere og behandle ditt barn samt gi veiledende råd. Ved behov vil barnet blir henvist til lege eller legespesialist.
Mari Slinning Korsnes, Spesialist i barne- og ungdomskiropraktikk, Klinikk for Alle Orkanger og Trondheim Sentrum.