Dårlig holdning hos barn

Er det så nøye med en god kroppsholdning?

En god kroppsholdning er når kroppen og ryggsøylen har en god oppreising og er i nøytral stilling enten liggende, stående eller sittende.

En kan tenke seg at en stående person sett fra siden har en rett linje fra øverst på hodet, rett bak ørene og gjennom midten av skuldrene og ned til midten av hoftene. Føttene og store-tå skal helst peke rett frem og en skal kunne stå med rette kne uten for mye strekk i leggene. Dette er god kroppsholdning i stående stilling. Det skal føles bra, og det skal se bra ut. Og en skal kunne klare å holde denne stillingen lenge uten å kjenne på smerter eller plager. En slik god kropps holdning er viktig for at vi skal kunne bevege oss fritt og raskt, og kan redusere faren for overbelastning og skader i ledd, muskler, sener og vev. En god kropps holdning gir også bedre pust.

Vår kroppsholdning er styrt av mange faktorer som trening, sitte tid, vaner og uvaner, livsstil, stress, psyke og jobbstillinger. Kroppen vår er designet for å være i bevegelse, men stadig flere av oss sitter i ro store deler av dagen. Barn sitter også stadig mer. Og en har god statistikk på at større barn i 9-15 års alderen ikke beveger seg nok. Det er for eksempel kun ca. 40 % av jenter i alderen 15 år i Norge som har nok daglig fysisk aktivitet. Og 15 åringer sitter ca. 73 % av våken tid i ro. Barn i 6, 9 og 15 års alderen skal ha minst en time til dagen med moderat aktivitet (som rask gange). Fysisk hard aktivitet (som løping der en blir svett og andpusten) skal barn ha flere ganger i uken.

Dårlig holdning hos barn

Oppfordring til fysisk aktivitet blant barn er viktig for å forebygge muskel og skjelettplager, og for å bedre generell helse. I tillegg er det viktig å analysere bevegelse apparatet til barn og unge, deriblant sjekke at kropps holdningen er god slik en kan ivareta eller oppnå optimal bevegelighet, stabilitet og styrke og god utvikling. For at kroppen skal fungere, så er det et helt samspill av nok søvn, riktig mat, nok aktivitet og nok bevegelse, samt godt humør og tid til å puste. La barna leke mer ute og reduser på skjermtid!

Hos nyfødte barn er bevegelse og holdning styrt av holdnings reflekser og primitive reflekser. Etter hvert som nerve systemet blir mer modent så får spedbarnet mer viljestyrte bevegelser. Et barns bevegelser og holdningsmønster er i denne fasen genetisk styrt, og en har en klar oppfatning om hvordan et spedbarns holdningsmønster skal være i en bestemt alder som 4 uker, 6 uker, 8 uker, 3 måneder og 6 måneder. Et barn alder 3 måneder skal for eksempel klare å ligge på magen med god albue støtte og symmetri i skuldrene, og kunne fritt snu hodet til begge sider i denne stillingen. Spedbarnet skal være sterk nok til å ligge slik på magen i flere minutter uten at det ligger skeivt med skuldrene, eller blir fort sliten eller vise tegn til misnøye.

Et nyfødt barn skall kunne ligge fint på mage og rygg helt fra starten av, uten tydelig favorittside eller banan stilling. Enhver ervervet feilstilling eller holdningsendring i denne fasen kan påvirke utvikling og helse til barnet på kort eller lengre sikt. En barnekiropraktor (eller barnefysioterapeut) vil kunne analysere modenheten på disse bevegelemønstrene, holdningsrefleksene og holdningsmønster i liggende stilling på rygg og mage for små spedbarn, og holdningsstillinger i kryp og krabbe stilling og i oppreist stilling hos større spedbarn og barn.

Små spedbarn snakker ikke, men de kan gi utrykk for misnøye, gråte eller legge seg i avverge eller feilstillinger. Avverge og feilstillinger kan være tegn på ubehag eller smerter. Holdnings analyse er et svært viktig verktøy i undersøkelsen av et lite spedbarn. Over halvparten av spedbarn som kommer til kiropraktor har hatt en tøff fødsel. Foreldrene oppgir ofte unormalt mye gråt som årsak til konsultasjonen, men ofte er også holdningsendringer som favorittside, overekstensjon av nakken, intoleranse for mage og ryggleie nevnt som årsak hvorfor de søker hjelp til barnet sitt.

Endringer i kroppsholdning kan gi smerter og plager i muskel og skjellettapparatet hos voksne. Det samme gjelder for barn. Hos små spedbarn kan også unormal holdning føre til forstørrelse i normal utvikling. Ofte er det små korrigeringer og enkle øvelser som skal til for å bedre dårlig holdning hos små barn. Tidlig tiltak er best! God holdning kan trenes!

Tekst: Cathrin Alvestad Slettebø, spesialist i barne- og ungdoms kiropraktikk. Klinikkforalle Kvinner og barn, avdeling Sola