behandling-av-barn informasjon

Ved Klinikk for Alle har vi lang og god kompetanse på behandling av nyfødte, spedbarn, barn og ungdom. Hos oss jobber terapeuter i ett tett tverrfaglig miljø, hvor vi sammen finner vi den beste behandlingsløsningen for ditt barn.

Barn kan på lik linje med voksne ha plager og vondt. Måten å kommunisere dette på endrer seg selvsagt i takt med alderen. Spedbarn og barn uttrykker seg på en annen måte enn voksne, ved for eksempel økt gråt, irritabilitet og søvnvansker. Årsakene til at en plage oppstår kan være mange, men ofte kan man se en sammenheng mellom en vanskelig fødsel og svangerskap, uheldig soveposisjon, fall og uhell hos eldre barn og ikke minst inaktivitet over tid.

Problemstillinger hos barn

Småbarn er avhengige av at ryggsøylen beveger seg mykt og smidig. Kroppen skal møte flere utfordringer etter hvert som de lærer å krabbe, gå, løpe og kaste. Låsninger i rygg- nakkesøyle og kranium kan blant annet oppstå i forbindelse med en tøff fødsel, seteleie, tvillingleie og akutte keisersnitt. En undersøkelse hos oss vil kunne avdekke nedsatt funksjon i ryggsøylen og andre deler av kroppen. God funksjon og bevegelse er viktig for å sørge for en optimal utvikling hos barnet.

Mange kontakter oss og lurer på om vi behandler forkskjellige plager i barn, som f.eks kolikk, sengevæting etc. Vårt svar er alltid at vi behandler ikke disse plagene direkte, men at vi i mange tilfeller har opplevd bedring i disse plagene etter behandling. De vanlige årsakene til å oppsøke behandling er:

Spedbarnsalderen

 • økt/endret gråtemønster
 • ammeproblematikk
 • intoleranse for mageleie
 • søvnproblemer

Barnehagealder

 • gangeproblematikk / feilstilling i fot
 • haltende gange
 • søvnproblemer
 • hodepine

Skolealder

 • holdningsproblematikk 
 • hodepine / migrene 
 • belastningsskader
 • idrettsskader 
 • stivhet og anspenthet i nakke / rygg

Ungdom

 • idrettsskader
 • holdningsproblematikk
 • belastningsskader
 • idrettsskader
 • stivhet og anspenthet i nakke / rygg
 • vekstsoneskader (Scheurmanns, Sclatter's, smerte i hæl)
 • hodepine / migrene

Video

Video

Video