Barn og søvn

Barn og søvn
Mangel på søvn hos barnet?

Søvn (og mangel på søvn) er ofte en utfordrende del av familielivet. Spedbarn har et annet søvnmønster enn voksne, med korte søvnfaser og få sammenhengende perioder med søvn. Til tross for dette, har de et stort søvnbehov og bør de første levemånedene sove ca 16 timer i døgnet.

God søvn er essensielt for hjernens utvikling og har stor betydning for barnets vekst, motorikk, psykiske modning, sosiale evner og språk. Konsekvensene av for lite søvn er blant annet dårlig konsentrasjon, dårlig humør og nedsatt evne til å kontrollere følelser som sinne og frustrasjon.
Forstyrrelser i barnets søvn er normalt under utviklingstrinn eller bearbeiding av spesielle hendelser. Forstyrrelsene kan imidlertid også være mer fremtredende og vedvarende.

Det vanligste er vansker med å sovne om kvelden, eller svært hyppige oppvåkninger på natten. Mange foreldre forteller også at det virker som at barnet har vondt. I disse tilfellene er det viktig å få utelukket at barnet har fysiske plager som gjør at søvnen forstyrres.


En relativt hyppig årsak til søvnvansker hos babyer og småbarn er smerter fra muskel- og skjelettsystemet. Spenninger i ledd og muskler skaper irritasjon og smerter akkurat på samme måte som hos voksne. Hos de aller minste kan dette typisk være forårsaket av en tøff fødsel (veldig rask, langsom fremgang/baby stanger lenge, seteleie/stjernekikker, bruk av tang/sugekopp, keisersnitt etc.). Andre årsaker kan være at baby har ligget trangt eller skjevt i livmor.

Hos større barn kan smerter oppstå som følge av feilbelastning, overbelastning eller skader. Det er er viktig å forsøke å finne ut av hvor og hvorfor barnet har vondt og fjerne årsaken, for å sikre god trivsel, søvn, og dermed utvikling.

Hos Klinikk for alle har vi høy kompetanse på undersøkelse og behandling av muskel- skjelettplager som årsak til søvnvansker, og du kan være trygg på at du og barnet ditt blir ivaretatt på beste måte hos oss.

Tiril Wam Grønborg, kiropraktor Klinikk for alle, avd. Drammen.