Barn og søvn

Mangel på søvn hos barnet?

Søvn (og mangel på søvn) er ofte en utfordrende del av familielivet. Spedbarn har et annet søvnmønster enn voksne, med korte søvnfaser og få sammenhengende perioder med søvn. Til tross for dette, har de et stort søvnbehov og bør de første levemånedene sove ca 16 timer i døgnet.


God søvn er essensielt for hjernens utvikling og har stor betydning for barnets vekst, motorikk, psykiske modning, sosiale evner og språk. Konsekvensene av for lite søvn kan blant annet være dårlig konsentrasjon, dårlig humør og nedsatt evne til å kontrollere følelser som sinne og frustrasjon.
Forstyrrelser i barnets søvn er helt normalt, særlig under utviklingstrinn eller bearbeiding av spesielle hendelser. Forstyrrelsene kan imidlertid også være mer fremtredende og vedvarende. 


Det vanligste er vansker med å sovne om kvelden, eller svært hyppige oppvåkninger på natten. Mange foreldre forteller også at det virker som at barnet har vondt. I disse tilfellene er det viktig å få utelukket at barnet har fysiske plager som gjør at søvnen forstyrres.

Barn og søvn

Barn kan ha spenninger i ledd og muskler som kan gi irritasjon og ubehag, akkurat på samme måte som hos voksne. Hos de aller minste ser vi det ofte i sammenheng med en tøff fødsel. Hos større barn kan smerter oppstå som følge av feilbelastning, overbelastning eller skader. Det er viktig å forsøke å finne ut av hvor og hvorfor barnet har vondt og fjerne årsaken, for å sikre god trivsel, søvn og utvikling.


Hos Klinikk for alle har vi høy kompetanse på undersøkelse og behandling av muskel- skjelettplager hos barn, og du kan være trygg på at du og barnet ditt blir ivaretatt på beste måte hos oss.


Tiril Wam Grønborg, kiropraktor Klinikk for alle, avd. Drammen.