hva kan vi tilby

Historikk

Klinikk for Alle ble etablert i 1989 som et tverrfaglig tilbud til alle med plager i muskel- og leddsystemet.
Vi har siden starten vokst og er i dag en kjede på tretten klinikker med over 200 terapeuter og ansatte fordelt på de store byene i Norge. Høsten 2014 åpner vi tre nye klinikker på Fornebu, Bekkestua og Åsane.

Klinikk for Alle var de første i Skandinavia som integrerte tverrfaglig behandling med tradisjonell medisin.
Vi satte faglig prestisje til side for å kunne tilby pasientene våre et veldokumentert og effektivt behandlingstilbud. På alle våre klinikker legger vi stor vekt på forbyggende behandling og god veiledning i tillegg til vanlig symptombehandling.

Vi har medlemsbedrifter innen mange ulike bransjer:

 • Bygg- og anlegg, elektro, rørlegger, maler
 • Transport
 • Diverse ingeniørfirmaer
 • Offshore
 • Mat/Restaurant
 • Film
 • Kontor og administrasjon
 • Frisør
HMS/ Hva vi tilbyr

HMS er en forkortelse for Helse Miljø og Sikkerhet. Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.
Arbeidsmiljølovens § 3-5 trådte i kraft 1. januar 2006 og pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhets arbeide. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. De nye HMS-forskriftene som trer i kraft 1.1. 2013 er nå publisert  på Lovdata. (kilde: http://www.arbeidstilsynet.no.)

Opplæring og kompetanse

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i HMS, og skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS – arbeid. Vi kan bidra til å øke samt utvide virksomhetens kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet gjennom våre bedriftsinterne opplæringsprogrammer, kurs og foredrag. Programmene blir skreddersydd til den enkelte bedrift.
(Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no.)

Arbeidsmiljøkartlegging-psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Vi benytter ulike typer verktøy for å vurdere arbeidsmiljøet. Det er viktig at denne type kartlegginger skjer i tett samarbeid med de ansatte slik at de har et eierforhold til resultatene. Før en igangsetter kartlegging må det utarbeides en strategi for hvordan man skal forholde seg til resultatene.

Ved behov foretar vi inneklimamålinger. Basert på slike risikovurderinger kan vi bistå bedriften med å utarbeide konkrete handlingsplaner. Dersom bedriften skal ta i bruk nye kjemikalier eller arbeidsoperasjoner kan vi bistå med f.eks. oppdatering av stoffkartotek og svare på spørsmål om helserisiko.

Ergonomi

Våre fysioterapeuter arbeider helhetlig med sammenhengen mellom kropp, bevegelse og funksjon. Vi arbeider med forebyggende tiltak, helsefremmende tiltak og utfører funksjonsvurderinger. Ergonomi er viktig uansett om man arbeider tungt fysisk eller har stillesittende arbeid foran dataskjerm.

Vi har bred erfaring i å kartlegge arbeidsplasser og komme gjerne med forslag til hvordan muskel – og leddplager kan forebygges. Dersom bedriften skal foreta bygningsmessige endringer, evt. kjøpe nytt arbeidsutstyr, kan det være nyttig med en ergonomisk vurdering i forkant

Helsekontroll og helseundersøkelse

Selve helseundersøkelsen er en grundig kartlegging av den enkelte ansattes helse og arbeidsmiljø med hovedvekt på tidligere og nåværende eksponeringer, livsstil, forutsetninger og sykdomsrisiko.
Funn knyttet til arbeidsmiljøfaktorer vil bli overlevert til bedriften i en samlet rapport inkludert anbefalinger og mulige tiltak som fører til et eventuelt bedret arbeidsmiljø. Vi tilbyr også ansatte individuelle legekonsultasjoner ved sykdom, og helsekontroll ved behov.

Tjenester

Forebyggende:

 • Organisasjonsutvikling for team og grupper
 • Lederutvikling innen helseledelse
 • Deltakelse i verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Rådgivning: HMS, AKAN, AMU, IA
 • Arbeidsmiljøkartlegging
 • Systematisk HMS
 • Yrkeshygiene
 • Fysioterapi og ergonomi. treningsgrupper
 • Helsekontroll
 • Veiledning i livsstil og helse

Behandlinger:

 • Hos leger og spesialister: helseundersøkelser, legekonsultasjon, vaksinasjoner, helseattester/helseerklæringer (førerkort, offshore attest, sjømansattest og sportsdykkerattest)
 • Fysioterapi og ergonomi
 • Yrkeshygiene
 • Psykolog
 • Kiropraktor
 • Akupunktør
 • Muskelterapeut
 • Sykefraværsoppfølging, funksjons vurdering og deltakelse i dialogmøte
 • Kurs, veiledning, rådgivning
 • Utvikle rutiner for utarbeidelse av oppfølgings planer og tilretteleggingstiltak.
 • Utvikle gode rapporterings rutiner
 • Konflikthåndtering