Balanseavdelingen Helsfyr

Svimmelhet er et symptom som kan forårsakes av mange ulike tilstander. Det er en subjektiv følelse og kan ikke måles objektivt med noe apparat eller instrument, det er derfor viktig med en kompetent vurdering. Ved Klinikk for Alle Helsfyr tilbyr vi undersøkelse og behandling av din svimmelhetsplage. Primært behandler vi pasienter med tilstander som kommer fra indre øret, oftest krystallsyke og vestibulær nevritt.

Sammen med den kliniske undersøkelsen bruker vi videonystagmografi (videobriller med infrarødt kamera) for å tolke de karakteristiske øyebevegelsene (nystagmus) som ofte kommer sammen med sykdom i indre øret. Undersøkelse og behandling kan fremprovosere noe svimmelhet, dette gjør det enklere å stille riktig diagnose og velge riktig behandling. Det er forholdsvis raskt å gjennomføre. Man har best effekt av behandling i akutt og subakutt fase, det kan derfor være lurt å ikke vente for lenge før man søker hjelp. De fleste pasientene med krystallsyke opplever rask bedring.

Ved Klinikk for Alle Helsfyr er det Kiropraktor Kristi Søndenå som tar imot de svimle pasientene. Kristi har sin Kiropraktorutdannelse fra Universitetet i Bournemouth, England. Hun har videre fordypet seg i diagnostisering og behandling av vestibulære sykdommer gjennom kurs på Høgskolen i Bergen. Hun samarbeider tett med Øre-Nese-Hals leger og andre balanseterapeuter i Oslo, samt pasientens fastlege, og sørger for at pasientene våre følges tett opp og får riktig behandling.