Toralv Opsal

Fysioterapeut – vikar

Idrettsplager, muskel- og skjelett, ortopedi, kneskader, skulderskader

Du finner meg på