Jørgen Skarnes Evensen

Rehabilitering, leddmobilisering, og smertelindring av muskler og ledd. 
Slyngetrening, IMS. Er under videreutdanning for psykomotorisk fysioterapi.