Hans Frederik Sandberg

Hans_Fredrik_Sandberg_Klinikk_for_Alle

Jeg jobber som kiropraktor fordi det er et aktivt yrke der jeg får hjelpe mennesker i alle aldre til å oppnå bedre helse og forbedret funksjon i bevegelsesapparatet. Jeg har selv fått oppleve hva smerte og skader kan føre til via en aktiv idrettshverdag i tenårene og det var her jeg først ble introdusert for kiropraktikk. Jeg er utdannet ved AECC University College i England. Som kiropraktor utreder og behandler jeg et bredt spekter av både akutte og kroniske muskel- og skjelettlidelser, men er spesielt interessert i idrettsrelaterte plager.For meg er det viktig å se pasienten som en helhet da dette vil være avgjørende for å gi best mulig behandling, samt det å henvise til annen helsepersonell ved behov. Mine pasienter kan forvente en engasjert og imøtekommende kiropraktor, der du som pasient vil føle deg sett og hørt uavhengig av problemstilling

Clinics: