Eivind Benjamin Bjørgo

Idrettsmedisin, generelle muskel- og skjelettplager, pre- og post-operativ behandling, hjerte- og lungefysioterapi. Treningsveiledning, leddmobiliseringer, bløtvevsteknikker.