Lege


Ved noen av våre klinikker er det tilknyttet allmennpraktiserende leger og smerteleger, spesialister i allmennmedisin.

Allmennpraksistilbudet ved Klinikk for Alle Majorstuen og Storo skal dekke alle former for primærlegebehov innen allmennpraksis.

 • Sykemeldinger
 • Akutte infeksjoner
 • Akutte muskel/skjelett smerter
 • Utredning av sykdom
 • Henvisninger til spesialister og sykehus
 • Oppfølging av kroniske sykdommer

Smertelegen på Klinikk for Alle Majorstuen

Spesialkompetanse innen hodepine og migrene.

Lege og Ph.D. Sverre Larsstuvold Sand har spesialkompetanse innen hodepine og migrene,
og tilbyr utredning, behandling samt tett oppfølging av pasienter med kronisk hodepine og migrene.

Hodepine og migrene er sykdomstilstander som ofte er både under- og feilbehandlet. Mange opplever
å ha prøvd «alt», uten at det har vært gjort systematiske og grundige behandlingsforsøk.

Dr Sand tilbyr utfører en grundig kartlegging, HIT-6-scoring, optimalisering av anfallsbehandling, forebyggende medikamentell behandling, samt tverrfaglig vurdering. Dr. Sand utfører også behandlinger med Botox, som har få bivirkninger og er godt dokumentert i behandlingen av kronisk migrene.

Priser:

Allmenkonsultasjon 15 min 590,-
Allmenkonsultasjon 30 min 990,-
Migreneutredning/hodepineutredning 60 min 1290,-
Oppfølgende time migrene/hodepine 990,-

NB! Vår lege ved KFA Majorstuen er privat. 

Legeteamet på Klinikk for Alle Storo

Vi har nå følgende leger:

 1. Selvinaz Tuncer - spesialist i allmennmedisin og under utdanning i arbeidsmedisin. God erfaring generelt i indremedisin, revmatiske sykdommer, hormon forstyrrelser, muskel-skjelett plager, hodepine og svimmelhet.
 2. Anne Karin Lindahl - spesialist i Karkirurgi, god erfaring fra indremedisin og allmennmedisin
 3. Tove Jordal Myrset

Alle leger tar allmennmedisinske oppgaver og samme konsultasjonspris.

 •     Generell allmennpraksis tilsvarende til fastlegetjenester
 •     Barnesykdommer
 •     Akutt medisin (unntatt brudd og store blødninger)
 •     Vaksinasjons poliklinikk
 •     Utredning, behandling av smerter og muskel- skjelett plager
 •     Kortisoninjeksjoner
 •     Utredning, behandling av hodepine, svimmelhet, slapphet
 •     Mindre kirurgi; fjerning av føflekker, kuler
 •     Sirkulasjons kartlegging hos karkirurg
 •     Generell underlivs undersøkelse hos menn og kvinne
 •     Diverse Helseattester (Førerkort, Sjømannslege, offshore, politihøgskole)
 •     Bedriftshelsetjenester (BHT)


Vår lege ved Klinikk for Alle Sola

Dr Tatjana Bergsland ved Klinikk for Alle Sola ser kun internt henviste pasienter for injeksjoner,
resepter og konkrete konsultasjoner.


Følgende klinikker tilbyr lege:

Lege Majorstuen

Lege Storo

Lege Sola

Lege Helsfyr